İnsanın Ne Gibi Hak Ve Özgürlükleri Vardır?

İnsanlar hak ve özgürlüklere sahip olarak yaşamaktadır. Temel hak ve sorumluluklar özgürlükler gerektirmektedir. İnsanın hak ve özgürlükleri bulunmaktadır. Hak ve özgürlükler insanlar içindir. Özgürlükler, kişisel dokunulmazlık, özel hayatın gizliliği, mahremiyet, ifade özgürlüğü gibi insanlar için önemlidir. İnsanların, ifade özgürlüğü, eğitim özgürlüğü, temiz çevrede yaşama özgürlüğü, seyahat özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, kişisel dokunulmazlık, özel hayatın gizliliği gibi […]