İhtirasların Çaresi

Rezzak-ı Hakiki olan Yüce Mevla Sebe’ suresinde: “De ki: Rabbim, kullarından dilediğine bol rızık verir ve (dilediğinden de) kısar. Siz hayra ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Sebe’, 34/36-39) buyuruyor.

Başka bir ayet-i kerimede ise; “Nice canlı var ki, rızkını (yanında) taşımıyor. Onlara da size de rızık veren Allah’tır.” (Ankebut, 29/60) buyuruyor…

Bir mü’min, bunları kalbine nakşetse nasıl bir itminan halinde yaşar? Devamı hakkındaİhtirasların Çaresi