6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Heykeli Dikilen Eşek Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

1. ETKİNLİK A) Aşağıda, “Heykeli Dikilen Eşek” metninde geçen bazı kelimelerin eş anlamlıları verilmiştir. Bu kelimeleri metinde geçen uygun kelimelerle örnekteki gibi eşleştiriniz. fakir → yoksul ırgat → işçi proje → tasarı lider → önder mahcup → utangaç eşek → merkep B) Vagonlara yazdığınız kelimeleri aşağıdaki bulmacada örnekteki gibi gösteriniz. Kelimeler, bulmacaya yukarıdan aşağıya veya soldan sağa yerleştirilmiştir. 2. ETKİNLİK Dinlediğiniz metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Rasim […]