CUMHURİYET DÖNEMİ ROMAN-HİKAYE-DENEME TESTİ (100 Soru)

1-Fehim Bey Ve Biz adlı romanıyla tanınan, sade dille yazan, eserlerinin konusu genelde İstanbul ve İstanbul’un geçmişidir. Boğaziçi Mehtapları, Çamlıcadaki Eniştemiz adlarında eserleri vardır. Yukarıda hakkında bilgi verilen yazarımız kimdir? A) Falih Rıfkı Atay B) Halikarnas Balıkçısı C) Cengiz Dağcı D) Abdulhak Şinasi Hisar E) Ziya Osman Saba 2-İlk kadın romancımız kimdir? A) Halide Edip […]

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test Soruları

1. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı var­dır? A) Musahipzade Celal töre komedyası türündeki oyunlarında Cumhuriyet öncesindeki toplum­sal aksaklıkları eleştirel bir yaklaşımla yansıt­mıştır. B) Necip Fazıl Kısakürek, ilk oyunu olan “Tohum”da mertlik, yiğitlik, şeref, dürüstlük gibi değerlerin Anadolu halkında yaşamakta oldu­ğunu gösteren bir yaklaşımı sergilemiştir. C) Resmî kumruların işleyiş düzeninden ve insa­ni zaaflardan güldürücü durumlar üreten […]