MALİYE DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

Bilgisayarlı Muhasebe bölümü, 11.sınıflar Maliye dersi 1.Dönem 1.Sınav Soruları 1-Devlet hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi için yapılan harcamalar aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır? A) Kamu gelirleri B) Kamu giderleri C) Özel giderler D) Özel gelirler 2-Aşağıdakilerden hangisi gerçek (olağan) giderlere bir örnektir? A) Vergi dairesinde çalışan bir memurun maaşı B) Kamuya ait bir işletmenin üretimde kullanmak için aldığı makine […]