Kurtuluşa İlk Adım

19 Mayıs 1919 milli mücadelenin fiilen başladığı tarihtir. Onurlu kurtuluşumuzun ilk adımıdır. Şaha kalkışın başlangıcı, kurtuluşa giden ilk duraktır. Türk’ün kaderinin şekillendiği gündür.

I.Dünya savaşında yenilmez ordu her taraftan çökertilmiş, halk fakir ve yorgun düşmüştür. Devamı hakkındaKurtuluşa İlk Adım