10.SINIF SORULARI

Mesleki Gelişim 1.Dönem 2.Yazılı Test Soruları ve Cevapları

Mesleki Gelişim 1.Dönem 2.Yazılı

Test Soruları ve Cevapları

sinav sorulari

10. SINIF 1.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

1. Hizmet sözleşmesini feshetmek isteyen tarafın, fesih tarihinden belli bir süre önce bunu karşı tarafa bildirimle haber vermesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fesih

b) Feshi ihbar

c) Sözleşme

d) Grev

 

2. Bir hizmet sözleşmesine dayanarak işçi çalıştıran gerçek ve tüzel kişilere denir?

a) Dernek

b) İş alan

c) İşveren

d) Vakıf

 

3. Bir hizmet sözleşmesine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kimse aşağıdakilerden hangisidir?

a) Usta

b) İşçi

c) Çırak

d) Kalfa

 

4. Satılan mal veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere, malı satan kişi tarafından düzenlenip müşteriye verilen ticari belge aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bono

b) Fatura

c) Çek

d) Tahvil

 

5. Aşağıdakilerden hangisi VUK’da yer alan belgelerden biridir?

a) Müstahsil

b) Hisse senedi

c) Fatura

D) Bono

 

6.“İşin ve pazarlanacak ürünün tanımlanması” ifadesi iş planında hangi bölüme ait bilgilerdendir?

a) İşe ait

b) Pazarlama stratejilerine

c) İş yerine ait bilgiler

d) Mali düzenlemeler

 

7.Aşağıdakilerden hangisi iş planını oluşturan bölümlerden biri değildir?

a) Finansman

b) Pazarlama planı

c) İşin tanımlanması

d) Koordinasyon

 

8. Kendi işini kurmak amacıyla harekete geçen girişimci aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

a) Araştı

b) İş fikrini belirleme

c) Koordinasyon

d) Organizasyon

 

9.Aşağıdakilerden hangisi iyi bir planda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

a) Açık olmalı

b) Geçerli bir amacı olmalı

c) Uygun süreyi kapsamalı

d) En fazla giderle gerçekleştirilmelidir.

 

10.Aşağıdakilerden hangisi katma bütçeli devlet dairelerinden biri değildir?
a) Açık olmalı

b) KİT

c) Karayolları

d) Devlet üretme çiftlikleri

 

11.Aşağıdakilerden hangisi büyüklüklerine göre işletmelerden biri değildir?

a) Küçük ve orta işletmeler

b) Büyük işletmeler

c) Özel iş

d) Çok uluslu işletmeler

 

12. Anonim şirket kurmak için en az kaç ortağa gerek vardır?

a) 5            

b)10        

c) 20              

d) 50

 

13.Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketidir?

a) Anonim şirketi

b) Kolektif şirket

c) Limitet şirket

d) Kooperatif

 

14.Aşağıdakilerden hangisi iyi bir planda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

a) Yapılması ve uygulanması en az giderle gerçekleştirilmelidir.

b) En uygun bir süreyi kapsamalıdır.

c) İşletmenin benimsediği ilke ve standartlara uygun olmalıdır.

d) Plan kapalı ve gizli olmalıdır.

 

15.Aşağıdakilerden hangisi KOSGEB’İN iş kurma sürecinin temel adımları arasında yoktur?

a) Motivasyon

b) İş fikri

c) Çalışma programı

d) Para kazanma

 

16.1.Sınıf tacirler (bilânço esasına göre) tutmak zorunda oldukları defterlerden biri değildir?

a) Yevmiye defteri,

b) Defter-i kebir,

c) Çalışma programı

d) Kar defteri

 

17. Aşağıdakilerden hangisi VUK’DA yer alan belgelerden biri değildir?

a) Fatura

b) Bono

c) Sevk irsaliyesi

d) İrsaliyeli fatura

 

18. Aşağıdakilerden hangisi işletmeyi geliştirme aşamalarından değildir?

a) Kendi ayakları üzerinde durur hale getirme

b) Kullanılan kapasiteyi yükseltmek

c) İşletmeye yeni kapasiteler eklemek

d) İşletmeyi kurmak

 

19.Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketlerindendir?

a) Kollektif şirketi

b) Limited Şirket

c) KİT

d) Anonim şirket

 

20. Bir ticarethane veya fabrikayı kendi adına işleten her tür ticaret şirketi ifadesi kimin özelliklerindendir?

a) Sanatkar

b) Tacir

c) Sanayici

d) Esnaf

 

21. Şirketleri sektörler açısından sınıflandırırsak aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır?

a) Tarım işletmeleri

b) Hizmet işletmeleri

c) Kooperatifler

d) Ticaret işletmeleri

 

22.Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin piyasadaki rakiplerini araştırırken göz önünde bulundurması gereken temel niteliklerden biri değildir?

a) Ürün kapasitesi

b) Üretici kapasitesi

c) Üretim maliyetleri

d) Satış sonrası servis hizmetleri

 

23.Aşağıdakilerden hangisi mal üretimi yapılacak iş fikirlerinden biri değildir?

a) Kağıt sanayi

b) Tekstil

c) Hizmet sağlama

d) Petro kimya

 

24. Karı – koca ve evlenmemiş çocuklardan oluşan aile çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Geniş aile

b) Çekirdek aile

c) Tek eşli aile

d) Çok eşli aile

 

25. Bütün ruhsal faaliyetin ve uyarıcının bir duyumda ve bir davranışta toplanması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) Dikkat

b) Öğrenme

c) Duygu

d) Zeka

 

26. Canlıları belli hedeflere yönelten ihtiyaç, istek ve dürtü gibi davranışlara ne denir?

a) Kişilik

b) Bilinç

c) Şuur

d) Güdü

 

27. Devlet karşısında her insanın sahip olması gereken özelliklerin tümü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dini Kurallar

b) Hukuk kuralları

c) Ahlak kuralları

d) İnsan hakları

 

28. Aşağıdakilerden hangisi telefon konuşmalarında uyulması gereken kurallardan biri değildir?

a) Telefon eden önce kendini tanıtmalıdır.

b) Yanlış numara çevrildiyse özür dilenmelidir.

c) Sabah 10:00 dan önce telefon edilmelidir.

d) Ölçülü ve nazik bir dil kullanılmalıdır.

 

29. Aşağıdakilerden hangisi giyinme konusunda dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?

a) Ütüsüz, sökük kıyafetler giyilmemeli

b) Aksesuar ve renk uyumu dikkate alınmalı

c) Resmi toplantılarda açık renk kıyafetler giyilmeli

d) İş yerlerinde sade giyinmeye özen gösterilmeli

 

30.Aşağıdakilerden hangisi düşük motivasyon ifadesi değildir?

a) İşe isteyerek gelme

b) Yardımdan kaçınma

c) Birbirini engelleme

d) Nedensiz çatışmalar

 

31. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin özelliklerinden biri değildir?

a) Belirli bir amaç vardır

b) Bir denetim faaliyetidir.

c) Bir grup faaliyetidir.

d) Bir yetki faaliyetidir.

 

32. Aşağıdakilerden hangisi denetim çeşitlerinden biri değildir?

a) Önleyici Denetim

b) Düzeltici denetim

c) Düzenleyici denetim

d) Bütçe denetimi

 

33. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi kolaylaştıran yöntemlerden biri değildir?

a) Güvensizlik

b) Sabırlı olun

c) Eleştiriyi sonraya bırakın

d) Empatik dinleyin

 

34. İletişim öğelerinde alıcı için uyaran işlevi gören öğe aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kanal

b) Alıcı

c) Kaynak

d) Mesaj

 

35.“Yükselen işletmesinin müdürü Ahmet Bey, tüm çalışanlara önümüzdeki ay işletmemizde denetim yapılacaktır herkes kolları sıvasın.” şeklinde elektronik posta göndermiştir. Yukarıda verilen örnekte kanal aşağıdakilerden hangisidir?

a) Herkes kolları sıvasın

b) Ahmet Bey

c) İnternet

d) Tüm çalışanlar

 

36. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim sürecinde mesajın taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

a) Anlaşılır olmalıdır.

b) Kodlama özelliğine sahip olmalıdır.

c) Uygun kanalı izlemelidir.

d) Doğru zamanda iletilmelidir.

Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri doldurunuz.

37. İşletmelerinin kurulduktan sonra kendi ayakları üzerinde durur hale geldikleri ilk dönemde girişimciler minimum…….……… almalıdırlar.

a) Risk

b) İş gücü

c)Kapasite

d) Sermaye

 

38. İşletmenin üretim kapasitesini artırmak belirli bir süre içersinde, mevcut iş gücü,……….….ve teknoloji gibi üretim faktörlerini rasyonel biçimde kullanarak meydana getirebileceği üretim miktarının artırılmasıdır.
a) Makine

b)Kapasite

c) Üretim

d) Kaynak

 

39.…………..……..iş yerinde çalışmayı durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmaktır.

a) Grev

b) Lokavt

c) Fesih

d) Sözleşme

 

40. Planlamada belirlenen işletme amaçlarına ve bunlara ulaşmak için seçilen işler, kişiler ve iş yerleri arasında yetki ilişkilerinin kurulması faaliyetlerinin tümüne…………………… denir.
a) Planlama

b) Araştırma

c) Organizasyon

d) Koordinasyon

  MESLEKİ GELİŞİM DERSİ

1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARI

 

CEVAPLAR
1 B 11 A
2 C 12 A
3 B 13 B
4 B 14 D
5 A 15 D
6 A 16 D
7 D 17 B
8 B 18 D
9 D 19 A
10 B 20 B

 

CEVAPLAR
21 C 31 B
22 B 32 B
23 C 33 A
24 B 34 D
25 A 35 C
26 D 36 B
27 D 37 A
28 C 38 A
29 C 39 A
30 A 40 C

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı