Bilgi Yarışması Soruları

İNKILAP TARİHİ TEST SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ                                                        TEST I

1.“Bizim halkımız çok temiz kalpli, iyi huylu, ilerlemeye çok yetenekli bir halktır. Bu halk, bir kez karşısındakilerin içtenlikle kendisine hizmet edeceklerine inanırsa, her türlü girişimi çabucak benimsemeye hazırdır. Bunun için, yöneticilerin her şeyden önce ulusa güven vermesi gerekir. “
Atatürk’ün bu sözüyle;
I.    Halkçılık
II.    Laiklik
III.    Devletçilik
İlkelerinden hangileri arasında doğrudan bir bağlantı kurulamaz?
a) yalnız I              b) yalnız II              c) yalnız III                d) II ve III

2.
–   “ Bir ülkede topraksız çiftçi bırakılmamalıdır”
–   “ Her çiftçi ailesinin, geçineceği ve çalışacağı toprağa sahip olması koşulsuz olarak gereklidir. Vatanın sağlam temeli buna bağlıdır.”
Atatürk’ün bu sözlerine bakılarak;
I.    Tarımın, ekonomik kalkınmanın temel taşı olduğu
II.    Özel mülkiyetin yaygınlaştırılmak istendiği
III.    Halkın yönetimdeki etkinliğinin artırılmak istendiği
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
a) yalnız I          b) yalnız II              c) yalnız III           d) I ve II

3. Atatürk’e göre “tam bağımsızlık demek, elbette siyasi, ekonomi, adalet, askerlik, kültür… Gibi her alanda tam bağımsızlık ve tam özgürlük demektir. Bunlardan birinde bağımsızlıktan yoksunluk, ulusun ve ülkenin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksunluğu demektir.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin bağımsızlığı sağlamaya yönelik olduğu savunulamaz?
a)   Kapitülasyonların kaldırılması
b)   Azınlıkların ayrıcalıklarına son verilmesi
c)   Uluslar arası oluşumların desteklenmesi
d)   Yabancı okullar sorunun çözümlenmesi
4. “Biz Türkler tarihimiz boyunca özgürlüğe ve bağımsızlığa sembol olmuş bir ulusuz.” Düşüncesi Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden öncelikle hangisiyle ilgilidir?
a) Laiklik                 b) Halkçılık               c) Milliyetçilik                d) Devletçilik

5. Atatürk’ün aşağıdaki sözlerinden hangisi milli ekonomiyle ilgilidir?
a)   Hayatta en temel yol gösterici, ilimdir
b)   Akıl ve mantıkla çözümlenemeyecek sorun yoktur
c)   Fazlasıyla tutumlu olmak ulusal bilincimiz olmalıdır
d)   Türk milleti atalarını tanıdıkça, daha büyük işler başaracaktır
6. “Tüm yurdun ve koskoca bir ulusun, yaşam ve ölümü söz konusu olurken, yurtseverim diyenlerin, kendi geleceklerini düşünmesine yer olmamalıdır”
Atatürk’ün bu sözüne;
I.   Damat Ferit Paşanın Sivas kongresini engellemeye çalışması
II.   İstanbul hükümetinin, meclis-i mebusanın İstanbul dışında toplanması teklifini reddetmesi
III.   Düzenli ordunun kurulması üzerine Çerkez Ethem’in isyan etmesi
Gelişmelerinden hangileri örnek olarak gösterilebilir?
a) yalnız I           b) yalnız II           c) yalnız III              d) I,II ve III

7.
–   “Türk halkı, ulusal sınırları içinde, uygar insanlar gibi tam anlam ve kapsamıyla özgür ve bağımsız yaşacaktır.”
–   “Bilmelidir ki, ulusal kimliğini bilmeyen uluslar, başka uluslara yem olurlar.”
–   “İlham ve güç kaynağı ulusun kendisidir.”
Yukarıda verilen anlayışlar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle en fazla ilgilidir?
a) Laiklik          b) Devletçilik             c) Milliyetçilik                d) İnkılâpçılık

8. Atatürk milletler cemiyetine girmek için acele etmemiş onların Türkiye’nin önemini anlayarak davet edeceğini düşünmüştür. Nitekim Türkiye 1932 de davet sonucu cemiyetin üyesi olmuştur.
Bu durum Atatürk’ün aşağıdaki özelliklerden hangisiyle daha çok ilgilidir?
a)   Demokratik kişiliği
b)   İleri görüşlülüğü
c)   Vatanseverliği
d)   Çağdaşlığı
9.
I.   Miladi takvimin kabul edilmesi
II.   Aşar vergisinin kaldırılması
III.   Yeni ölçü birimlerinin kabul edilmesi
IV.   Tekke ve zaviyelerin kapatılması
Yeni Türk devletinin gerçekleştirdiği bu yeniliklerden hangileri uluslar arası uyumu gerçekleştirme amaçlıdır?
a) I ve II              b) I ve III         c) II ve IV             d) I ve IV

10.
–   Osmanlı devletinin son zamanlarında medreselerin yanında modern eğitim kurumları da açılmaya başlamış, bu durum Osmanlı toplumunda ikiliğe yol açmıştır
–   Yabancı okullar, Türk devletinin denetimi dışında kalmış, yabancı ülkelerin eğitim anlayışına karışılamamıştır
–   Türkiye cumhuriyeti eğitimdeki ikiliği ortadan kaldırmak ve kendi istediği eğitim anlayışını kimseye bağımlı kalmadan uygulamak için öğretimin birleştirilmesi kanunu kabul etmiştir
Buna göre;
I.   Toplumsal birlik
II.   Devletçilik
III.   Milli bağımsızlık
Düşüncelerinden hangilerine yönelik gelişmeler görülmüştür?
a) yalnız I           b) yalnız II        c) yalnız III            d) I ve III

11. Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden hangisi halk tarafından daha kolay benimsenmiştir?
a)   Laiklik
b)   Halkçılık
c)   İnkılapçılık
d)   Cumhuriyetçilik

12. cumhuriyet döneminde yabancılardan alınan gümrük vergilerinin artırılması Atatürk’ün;
I.   Milliyetçilik
II.   Devletçilik
III.   Laiklik
İlkelerinden hangileriyle ilgilidir?
a) yalnız I           b) yalnız II       c) yalnız III            d) I ve II

13. 1929 yılına kadar yeni Türk devleti, özel sektörün yatırımlar yapması için teşvik-i sanayi kanununu yayınlayarak kredi vermeyi amaçlamış, fakat bu konuda başarı sağlanamamıştır.
Özel teşebbüsün desteklenmesi konusunda başarı sağlanamamasında;
I.   Özel girişimcilerin elinde yeterli sermaye birikiminin olmaması
II.   Halkın yapılan yenilikleri kabullenememesi
III.   Devletin kredi verme konusunda çok seçici davranması
Durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
a) yalnız I              b) yalnız II            c) yalnız III       d) I ve II
14. Atatürkçülük; köklerini Türk tarihi ve toplumun gerçeklerinden alan bir kalkınma modelidir.
Buna göre;
I.   Milliyetçilik
II.   Laiklik
III.   Cumhuriyetçilik
İlkelerinden hangilerinin Atatürkçülüğe temel oluşturduğu söylenebilir?
a) yalnız I       b) yalnız II           c) yalnız III       d) I ve II
CEVAPLAR: 1D 2D 3C 4C 5C 6D 7C 8B 9B 10D 11B 12A 13A 14A

 

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı