Bilgi Yarışması Soruları

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ YARIŞMA SORULARI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ YARIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI

Soru     1          İslam Dinine göre su bulunmadığı zaman toprakla sembolik olarak alınan abdeste ne denir?

Cevap  1         Teyemmüm

Soru     2          Hz. Muhammed’in farz ve vacip dışında yaptığı ve bizden de yapmamızı istediği iş ve davranışlara ne denir?

Cevap  2         Sünnet

Soru     3          Hz. Muhammed’in kızı, damadı ve torunlarıyla devam eden soyuna ne ad verilir?

Cevap  3         Ehl-i Beyt

Soru     4          Hz. Muhammed’in güvenilir olması nedeniyle daha genç yaşta iken aldığı lakab (isim) nedir?

Cevap  4         Emin lakabı (Muhammed’ül Emin)

Soru     5          İslam’ın ilk inen ayetinde geçen emir nedir?

Cevap  5         Oku

Soru     6          Hz. Muhammed’in Medine’de yaptığı ve kabrinin de bulunduğu mescidin adı nedir?

Cevap  6         Mescid-i Nebi

Soru     7          Süleyman Çelebi’nin yazdığı Hz. Muhammed’in doğumunu anlatan şiirin adı nedir?

Cevap  7         Mevlid

Soru     8          Ruh çağırma, falcılık ve türbelerde mum yakma gibi gerçek olmadığı halde sonradan uydurulan, yaygınlaştırılan aslı esası olmayan inançlara ne denir?

Cevap  8         Batıl İnanç (Hurafe)

Soru     9          Hinduizm ve Budizm’de önemli bir yeri olan ruhun bir bedenden başka bir bedene geçmesi anlamına gelen inancın adı nedir?

Cevap  9         Reenkarnasyon (Ruh Göçü)

Soru     10       Bir dini inancı ve görüşü yaymak için yapılan tüm etkinlikler olarak değerlendirilen ve temel amacı başka din inanç ve düşüncede olan insanları kendi dinlerine kazandırmak amacıyla yapılan faaliyetlere ne denir?

Cevap  10       Misyonerlik

Soru     11       Allah’ın emir, yasak ve öğütlerini peygamberlere bildirmesine ne denir?

Cevap  11       Vahiy

Soru     12       İslam dini Peygamberi Hz. Muhammed’in doğum ve vefat tarihleri nedir?

Cevap  12       doğum: 571 – vefat: 632

Soru     13       Hz. Muhammed ve beraberindeki müslümanların 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmesine ne denir?

Cevap  13       Hicret

Soru     14       Kur’an-ı Kerim 114 sureden oluşmaktadır. İlk inen ayetler hangi surede yer almaktadır.

Cevap  14       Alak Suresi

Soru     15       İnsanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen diğer insanların da yapılmasından hoşnut olacağı iyi, güzel ve doğru davranışlara ne denir?

Cevap  15       Güzel Ahlak

Soru     16       Bir inanç ve düşünceye körü körüne bağlanıp başka inanç ve düşüncelere karşı olumsuz tutum içinde olmaya ne denir?

Cevap  16       Taassup (Bağnazlık)

Soru     17       Oruca başlama vaktine ne denir?

Cevap  17       İmsak

Soru     18       Müslümanların hacc mevsimi dışında kabeyi ve kutsal yerleri ziyaret etmeye ne denir?

Cevap  18       Umre

Soru     19       Hz. Muhammed’in gençlik yıllarında üye olduğu, haksızlıklara karşı oluşturulan birliğin adı nedir?

Cevap  19       Erdemliler Birliği (Hılfu’l-Fudul)

Soru     20       İslam dininde mali bir ibadet olan Kurban ibadetinde geçen “Kurban” kelimesi ne anlama gelmektedir?

Cevap  20       Yakın olmak, yakınlaşmak

Soru     21       İslam inancına göre maddi yeterliliği ve sağlılığı yerinde olan insanların ömründe bir defa yerine getirmesi zorunlu olan ibadet hangisidir?

Cevap  21       Hacc

Soru     22       İslam’da sevgi ve hoşgörü anlayışının en önemli temsilcilerinden olan ve Mesnevi adlı eserin de sahibi dünyaca ünlü İslam Bilginin adı denir?

Cevap  22       Mevlana

Soru     23       Allah’a kulluk etmek, saygı göstermek ve O’nun bize verdiği nimetlere şükretmek amacıyla yapılan iş ve davranışlara ne denir?

Cevap  23       İbadet

Soru     24       İslam inancına göre kişinin bir işinin olması için elinden geleni yapıp sonucunu Allah’a bırakıp ve sonucuna da razı olmasına ne denir?

Cevap  24       Tevekkül

Soru     25       Namaz kılan bir müslümanın namazda yönelmesi gereken yön hangi yöndür?

Cevap  25       Kıble

Soru     26       Müslümanlara, günde beş kez, belli bir yerde namaz kılmaları ve namaz için toplanma vaktinin geldiğini ilân etme çağrısına ne denir?

Cevap  26       Ezan

Soru     27       Hz.İsa’ya verilen Kutsal kitabın ismi aşağıdakilerden hangisidir.

Cevap  27       İncil

Soru     28       Kur’an-Kerim’in indirilişi yaklaşık kaç yıl sürmüştür?

Cevap  28       23 Yıl

Soru     29       Hz. Muhammed’e gelen vahiy ifadeleri onun döneminde kimler tarafından yazılmıştır?

Cevap  29       Vahiy Katipleri

Soru     30       Ayet sayısı bakımından Kur’an-ı Kerim’in en kısa ve en uzun sureleri nedir?

Cevap  30       En kısa sure: Kevser – En uzun sure: Bakara

Soru     31       Sabrın sembolü olarak kabul edilen peygamber hangi peygamberdir?

Cevap  31       Hz. Eyyüp

Soru     32       Büyükbaş hayvanlardan kurban kesilirken bir kurbana en fazla kaç kişi ortak olabilir?

Cevap  32       7 kişi

Soru     33       Kurban ibadeti hangi peygamberle birlikte başlamıştır.

Cevap  33       Hz. İbrahim

Soru     34       İslam dinine göre tabiat olaylarını düzenlemekle görevli melek hangisidir.

Cevap  34       Mikail

Soru     35       Sinagog, Yahova, Sebt Günü, Haham gibi terimler hangi dine aittir?

Cevap  35       Yahudilik (Musevilik)

Soru     36       Ramazan ayına özgü bir ibadet olan ve Ramazan Bayramı sabahına kadar gücü yeten herkesin hem kendisi hem de bakmakla sorumlu olduğu kişiler için vermekle yükümlü olduğu sadaka hangisidir?

Cevap  36       Fıtır Sadakası (Fitre)

Soru     37       Câmide imamın namaz kılarken cemaatin önünde durduğu, kıble tarafındaki duvarın ortasında bulunan, oyuk, girintili yere ne ad verilir?

Cevap  37       Mihrap

Soru     38       İslam tarihinde ilk siyasi ayrılık hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır?

Cevap  38       Cemel Vakası (Cemel Olayı)

Soru     39       İnsanların  doğruya ve iyiye yöneltmek için ALLAH’ın peygamberleri aracılığıyla bildirdiği ilahi kurallar bütününe ne denir?

Cevap  39       Din

Soru     40       Her yıl Nisan ayının üçüncü haftası Hz. Muhammed’in doğumunun kutlanması etkinliklerine ne ad verilmektedir.

Cevap  40       Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri

Soru     41       Yahudilerin ibadet yerlerine ne ad verilir?

Cevap  41       Havra veya Sinagog

Soru     42       Dince uygun görülüp yasaklanmayan iş ve davranışlara ne denir

Cevap  42       Helal

Soru     43       Akşam vakti olup orucu açma zamanına ne denir?

Cevap  43       İftar

Soru     44       İnanan insanların Allah’tan istekte bulunmalarına ne denir?

Cevap  44       Dua

Soru     45       İslam dinine göre Allah’ın insanlara yapılmasını kesin olarak emrettiği şeylere ne ad verilir?

Cevap  45       Farz

Soru     46       İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in söz ve davranışlarına verilen özel isim nedir?

Cevap  46       Sünnet

Soru     47       Ramazan ayı boyunca Kur’an-ı Kerim’i  okumasını bilen birinin ezberden veya yüzünden okurken diğerlerinin okunann bölümleri Kur’an’dan takip etme geleneğine ne ad verilir?

Cevap  47       Mukabele

Soru     48       İslam Peygamberi Hz. Muhammed’e ilk vahiy nerede gelmiştir?

Cevap  48       Hira Mağarası

Soru     49       İslam Peygamberi Hz. Muhammed’e ilk vahiy ne zaman gelmiştir?

Cevap  49       610 yılında

Soru     50       İslam Peygamberi Hz. Muhammed’e ilk vahiydeki ilk emir nedir?

Cevap  50       Oku

Soru     51       Ramazan ayı dışında bir işin olması ve bir isteğin gerçekleşmesine bağlı tutulan oruca ne ad verilir?

Cevap  51       Adak Orucu

Soru     52       Ramazan ayında yatsı namazından sonra vitir namazından önce kılınan 20 rekatlık namaza ne ad verilir?

Cevap  52       Teravih namazı

Soru     53       Ramazan ayında hastalık,yaşlılık,yolculuk gibi durumlar nedeniyle tutulmayan oruçların ramazandan sonra gününe gün tutulmasına ne ad verilir?

Cevap  53       Kaza Orucu

Soru     54       Yılın bir ayında bedenle yapılan ibadete ne denir?

Cevap  54       Oruç

Soru     55       Ramazan ayı dışında sevap kazanmak amacıyla tutulan oruçlara ne ad verilir?

Cevap  55       Nafile Orucu

Soru     56       Camilerde imamın hutbe okuduğu yere ne ad verilir?

Cevap  56       Minber

Soru     57       Ezan okuyan din görevlisine ne ad verilir?

Cevap  57       Müezzin

Soru     58       Cuma ve Bayram namazlarında minberde imam tarafından okunan dua ve öğütlere verilen ad nedir?

Cevap  58       Hutbe

Soru     59       Zengin Müslümanların, mallarının kırkta birini fakirlere vererek yerine getirdikleri ibadete ne ad verilir?

Cevap  59       Zekat

Soru     60       Mekke’deki Kâbe ve çevresindeki kutsal yerlerin ziyaret edilmesi şeklinde yapılan ibadete ne denir?

Cevap  60       Hacc

Soru     61       İslam dinine göre kişinin kendisine, topluma ve doğaya yararlı olmak için yaptığı işlere ne denir?

Cevap  61       Salih Amel

Soru     62       İslam’ın 5 şartı içinde,  hem malla (para) , hem bedenle yapılan ibadet hangi ibadettir?

Cevap  62       Hacc

Soru     63       Su bulunamadığı zaman toprakla yapılan abdeste ne ad verilir?

Cevap  63       Teyemmüm

Soru     64       İslam Peygambere inanan, onu gören arkadaşlarına  ne ad verilir?

Cevap  64       Sahabe

Soru     65       Bir günde  kılınan namazlarda toplam kaç rekat vardır?

Cevap  65       40

Soru     66       Vitir Namazı hangi namazla birlikte kılınır?

Cevap  66       Yatsı Namazı

Soru     67       KAMET ne zaman okunmaya başlar?

Cevap  67       Farz namaza başlamadan önce

Soru     68       Bir kişinin arkasından , onun duyunca hoşlanmayacağı sözler söylemeye ne denir?

Cevap  68       Gıybet (Dedikodu)

Soru     69       Sadece mal ile yapılan ibadet hangisidir?

Cevap  69       Zekat

Soru     70       Hz. Musa ya verilen kutsal kitabın adı nedir?

Cevap  70       Tevrat

Soru     71       Müslümanların Mekke den Medine ye göç etmesine ne ad verilir?

Cevap  71       Hicret

Soru     72       Hac ayının dışında bir zamanda Mekke ve Medine’deki kutsal yerleri  ziyaret  etmeye ne denir ?

Cevap  72       Umre

Soru     73       Ahirette hayatında günah ve sevapların tartılacağı yerin adı nedir?

Cevap  73       Mizan

Soru     74       Kıyametin başladığını Sür’a üfleyerek bildirecek olan melek hangisidir?

Cevap  74       İsrafil

Soru     75       Hacer-ül Esved den başlayarak Kabe’nin çevresinde 7 defa dönmeye ne ad verilir?

Cevap  75       Tavaf

Soru     76       Hacıların giydiği özel dikişsiz elbiseye ne ad verilir ?

Cevap  76       İhram

Soru     77       Kunut duaları hangi namazda okunur?

Cevap  77       Vitir

Soru     78       Günah çıkarma aşağıdaki hangi dine ait bir ritüeldir?

Cevap  78       Hiristiyanlık

Soru     79       “Bir kez gönül yıktın ise, Bu kıldığın namaz değil. Yetmiş iki millet dahi Elin yüzün yumaz değil.” Bu dizelerin sahibi hangi Türk İslam şahsiyetidir?

Cevap  79       Yunus Emre

Soru     80       “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla (başlarım)” ifadesi neyin Türkçe karşlılığıdır?

Cevap  80       Bismillahirrahmanirrahim (Besmele)

Soru     81       İslâm dininin kesin olarak yasakladığı iş ve davranışlara ne ad verilir?

Cevap  81       Haram

Soru     82       Müslümanların haftada bir gün toplu olarak kılması farz olan namaz hangi namazdır?

Cevap  82       Cuma Namazı

Soru     83       Hz. Muhammed’in doğumunun kutlandığı kandil gecesi hangi gecedir?

Cevap  83       Mevlid Kandili

Soru     84       Bütün dinler tarafından tavsiye edilen ve savurganlık ile cimrilik arasında olan güzel huy nedir?

Cevap  84       Cömertlik

Soru     85       Allah’ın istediği dinî hükümleri ve diğer haberleri peygamberlerine bildirmesine ne ad verilir?

Cevap  85       Vahiy

Soru     86       Peygamberler kendilerine peygamberlik gelmeden önce de sonra da kötü davranışlarda bulunmamışlardır. Onların bu şekilde davranmaları hangi sıfatlarının bir gereğidir?

Cevap  86       İsmet Sıfatı

Soru     87       Cemaat (topluluk) olmadan kılınamayan ve hutbe okunma şartı olan namazlar hangi namazlardır?

Cevap  87       Cuma Namazı ve Bayram Namazı

Soru     88       İnsanda doğuştan var olan, hakkı kabul ve idrak etme, Allah’ı bulma ve O’na inanma yeteneğine ne denir?

Cevap  88       Fıtrat

Soru     89       İslâmiyetten önce, eski Türklerde görülen Tanrı inancı hangisidir?

Cevap  89       Gök Tanrı İnancı

Soru     90       Bireyler arasında sevgi ve saygı bağlarını güçlendiren, gelir dengesizliğinin giderilmesine katkı sağlayan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap  90       Zekat Vermek

Soru     91       Akıllı ve ergenlik çağına gelmis olmanın dışında herhangi bir şart aranmaksızın her müslümana farz olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap  91       Namaz kılmaz

Soru     92       Bütün dinlerde kutsal yerleri ziyaret (Hacc) etmek bulunmaktadır. Buna göre; Efes’teki “Meryem Ana” hangi din mensuplarının ziyaret yeridir?

Cevap  92       Hıristiyanlar

Soru     93       Müslümanların kıblesi neresidir?

Cevap  93       Kabe

Soru     94       Kur’an-ı Kerim’de kaç sure bulunmaktadır?

Cevap  94       114

Soru     95       Kur’an-ı Kerim ‘in ilk suresi hangi suredir?

Cevap  95       Fatiha Suresi

Soru     96       Kur’an-ı Kerim ‘in son suresi hangi suredir?

Cevap  96       Nas

Soru     97       Kur’an-ı Kerim’ın her 30 sayfalık bölümüne ne ad verilir?

Cevap  97       Cüz

Soru     98       Vahiy meleği hangi melektir?

Cevap  98       Cebrail

Soru     99       İslam dininin en önemli iki kaynağı hangileridir?

Cevap  99       Kur’an ve Sünnet

Soru     100     Allah’ın ,peygamberlere,Cebrail vasıtasıyla veya doğrudan ilahi bilgileri aktarmasına ne ad verilir?

Cevap  100     Din

Soru     101     Allah’ın varlığını , birliğini Hz. Muhammed’in peygamberliğini kabul edene ne ad verilir?

Cevap  101     Müslüman

Soru     102     Hicret hangi yılda gerçekleşmiştir?

Cevap  102     622

Soru     103     Kur’an sayfalarının birleştirilip tek kitap haline getirilmesi hangi halife zamanında olmuştur?

Cevap  103     Hz. Ebubekir

Soru     104     Kur’an-ı Kerim’ın çoğalatılması hangi halife zamanında olmuştur?

Cevap  104     Hz. Osman

Soru     105     Bir kimsenin sahip olduğu üstünlükleri,faziletleri nimetleri çekememek,bunların yok olmasını istemeğe ne denir?

Cevap  105     Haset

Soru     106     İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in bütün kötülüklerin anası olarak nitelediği fiil hangi fiildir?

Cevap  106     İçki İçmek

Soru     107     Beş vakit namaz hangi gecede farz kılınmıştır?

Cevap  107     Miraç Gecesi

Soru     108     Müslümanların ilk kıblesi neresidir ve nerede bulunur.

Cevap  108     Mescid-i Aksa – Kudüs

Soru     109     Namazda ayakta durmaya ne denir?

Cevap  109     Kıyam

Soru     110     Namazda Kuran okumaya ne denir?

Cevap  110     Kıraat

Soru     111     Zebur hangi peygambere indirilmiş bir kitaptır?

Cevap  111     Hz. Davud

Soru     112     İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in anne ve babasının adı nedir?

Cevap  112     Amine – Abdullah

Soru     113     İslam Peygamberi Hz. Muhammed kaç yaşında peygamber olmuştur?

Cevap  113     40

Soru     114     İslam Peygamberi Hz.Muhammed kaç yılında nerede vefat etmiştir?

Cevap  114     632 yılında Medine

Soru     115     Birden fazla kişiyle imam eşliğinde birlikte kılınan namaza ne ad verilir?

Cevap  115     Cemaatle namaz

Soru     116     Kur’an surelerini oluşturan cümlelerden her birine ne ad verilir?

Cevap  116     Ayet

Soru     117     Mekke’nin yönetciliğini yapıp düşmanlardan koruyan Hz. Muhammed’in dedesinin adı nedir?

Cevap  117     Abdülmuttalip

Soru     118     İlk ve son peygamber hangi peygamberdir?

Cevap  118     Hz. Adem – Hz. Muhammed

Soru     119     Allah’ın emri ve yardımıyla gemi yapıp kendisine inanları koruyan peygamber kimdir?

Cevap  119     Hz. Nuh

Soru     120     Hıristiyanlığın Kutsal kitabı ve peygamberi kimdir?

Cevap  120     İncil – Hz. İsa

Soru     121     Başkalarını aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söze ne denir?

Cevap  121     Yalan

Soru     122     İlk dört müslüman kimlerdir?

Cevap  122     Hz.Hatice, Hz.Ebubekir, Hz. Ali, Hz. Zeyd

Soru     123     Teslis (üçleme) inancı hangi dinde vardır?

Cevap  123     Hristiyanlık

Soru     124     Herhangi bir araştırma,kesin bilgi ve delile dayanmadan başkaları hakkında yapılan olumsuz tahmin ve görüşlere ne denir?

Cevap  124     Kötü Zan

Soru     125     Şit (as) kaç sayfa kitap (suhuf) verilmiştir?

Cevap  125     50 sayfa

Soru     126     Vefat eden İnsanların kıyamete kadar kabirde geçecek hayatlarını adı nedir?

Cevap  126     Berzah

Soru     127     Kur’an-ı Kerim’i açıklayan, yorumlayan bilim dalına ne denir?

Cevap  127     Tefsir

Soru     128     Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kağıdı, kahve telvesi , el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarmaktır.  İslam dininin  yasakladığı yanlış bir davranış olan bu batıl inanç nedir?

Cevap  128     Falcılık

Soru     129     Tabiat olaylarıyla ilgilenen meleğin adı nedir?

Cevap  129     Mikail

Soru     130     Şeytanı Tanrı edinme şeklinde tanımlanan her türlü kötülüğü serbest sayan sapkın inanç nedir?

Cevap  130     Satanizm

Soru     131     İnsanın günah ve sevaplarını yazmakla görevli melekler hangi meleklerdir?

Cevap  131     Kiramen Katibin

Soru     132     Bir dinin görüş ve anlayış farklılığı neticesinde ortaya çıkan kollarına ne denir?

Cevap  132     Mezhep

Soru     133     Aynı dinin içinde tasavvufa dayanan ve Allah’a ulaşma arzusuyla tutulan yollara ne ad verilir?

Cevap  133     Tarikat

Soru     134     İnsan hangi yeteneği ile iyiyi ya da kötüyü dileyip ister ve ya tercih eder?

Cevap  134     İrade

Soru     135     Hz İsa’ ya inanan ilk kişilere ne denir?

Cevap  135     Havari

Soru     136     Hacıların şeytan taşladıkları ve kurban kestikleri yerin adı nedir?

Cevap  136     Mina

Soru     137     Musevi din adamına ne ad verilir?

Cevap  137     Haham

Soru     138     Hindistan’da bir zamanlar yaygın olarak uygulanmış olan, insanları sınıflara bölmüş Hinduizmi de etkilemiş sınıf sisteminin adı nedir?

Cevap  138     Kast Sistemi

Soru     139     Yahudilerin kutsal günleri hangi gündür?

Cevap  139     Cumartesi

Soru     140     Hristiyanların kutsal günleri hangi gündür?

Cevap  140     Pazar

Soru     141     Müslümanların kutsal günü hangi gündür?

Cevap  141     Cuma

Soru     142     Ahirette herkese dağıtılacak olan ve içinde insanın dünyada yaptığı iyilik ve kötülüklerin yazılı olduğu deftere ne denir?

Cevap  142     Amel Defteri

Soru     143     Hacc ibadeti esnasında Kabenin yakınlarındaki Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelmeye ne denir ?

Cevap  143     Sa’y

Soru     144     İslamın en temel inancı olan Allah’ın var ve bir olması inancının terim adı adı nedir?

Cevap  144     Tevhid

Soru     145     Bir insanın dinen sorumlu olabilmesi için ilk şart (ön şart) nedir?

Cevap  145     Akıl sahibi olması

Soru     146     Mekke’de inen ayetlere ne ad verilir?

Cevap  146     Mekki ayet

Soru     147     Hz. Muhammed’e verilmiş en büyük mucize nedir?

Cevap  147     Kur’an-ı Kerim

Soru     148     Kitapçık biçimindeki ilahi kitaplara ne ad verilir?

Cevap  148     suhuf

Soru     149     Bir suçu veya kötü bir davranışı bilerek başkasına yüklemeye ne denir?

Cevap  149     İftira

Soru     150     Bir insanın kendisini diğer insanlardan üstün görmesine ne denir?

Cevap  150     Kibir

 

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Soru 95 Kur’an-ı Kerim ‘in ilk suresi hangi suredir?

    Cevap 95 Bakara Suresi- (Yanlış cevap)
    Doğrusu Fatiha Süresi olacak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı