8.SINIF KİTAP CEVAPLARIKitap Cevapları

8. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Vatan Yahut Silistre Cevapları

8. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Vatan Yahut Silistre Cevapları (Sayfa 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50)

1. ETKİNLİK

8. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı

a) Verilen sözcüklerle anlamları eşleştirip yay ayraç içine sözcük numaralarını yazınız.

b) Metinde geçen aşağıdaki deyimlerin anlamlarını tahmin edip bunları cümlede kullanınız.

Esir Olmak: Tutsak olmak.

Cümle: Şeyh Şamil , Ruslara esir olmuştu

Pişman Olmak:

yaptığı bir işin yanlış olduğunu ya da uygunsuz sonuç verdiğini, söylediği bir sözün yerinde olmadığını anlayarak üzülmek.

Cümle: Sınava çalışmadığım için pişman oldum.

Kıyamet Kopmak: Bir yerde çok gürültü ve patırtı kavga, telâş olmak.

Cümle: Kadın, cüzdanının çalındığını anlayınca kıyamet kopardı.

2. ETKİNLİK

8. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Zekiye neden erkek kılığına girmiştir?

 • Cevap: Çünkü kadınlar askere ve dolayısı ile savaşa katılmaları yasaktı. Oysa Zekiye vatan için mücadele etmek istiyordu. Bunun için kılık değiştirerek askerlerin arasına karışmıştır. Bir diğer sebep ise Zekiye’nin sevdiği İslam Bey, Silistre’ye yardıma giden gönüllülere katılmaya kararlıdır.Bu duruma Zekiye itiraz eder. Onu kararından döndüremeyen Zekiye, erkek kılığına girer ve İslam Bey’i takip ederek kaleyi savunmak üzere askerlerin arasına katılır.

2. Miralay Sıtkı Bey, gönüllülerin kaleden gitmesini neden istemiştir?

 • Cevap: Düşman suyu geçmiş kale önlerine kadar gelmişti. Gönüllülerin can güvenliği artık çok zorda idi. Ayrıca kuşatmada açlık sıtma hastalık susuzluk da gönüllüleri beklemektedir. Koşullar çok zor olacağından isteyenlerin kaleden gidebileceklerini bunun için izin olduğundan bahsedilmektedir.

3. İslam Bey, kaleyi düşmanlara karşı savunurken yaşananlarla ilgili neler söylemiştir?

 • Cevap: On bin kadar vardılar. Üç yüz kişi ile karşıladık. Üç saat uğraştık. Üç saatte… Ah, üç saatte… Arkadaşların hepsi toprak oldu, hepsi ahirete gitti lakin en güçsüzü bile iki düşman olsun birlikte götürdü. Bey! Üç yüz kişi idik. On bin süngüye karşı durduk. Gülle arasında sektik. Başımıza dolu gibi kurşun yağdı. Sonunda süngü süngüye geldik. Yedi
  kişi kaldık… Sağlıkla kalmayaydık. Allah da bilir ki ben onlara kavuşmak istedim… Allah da bilir ki ben herkesin önünde idim… Cephanem tükendi, kılıcım kırıldı, kollarımdan tuttular, kollarımı bir türlü kurtaramadım. Beni zorla kaleye çektiler. Esir oldum. Hiç olmazsa vatandaşlarıma esir olmayaydım! Ah, vatan! Vatan! Senin hayatın tehlikede, ben hâlâ sağ
  duruyorum.

4. Miralay Sıtkı Bey’in İslam Bey ile ilgili düşüncelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

 • Cevap: Az bile söylemiş. Çünkü vatan uğruna savaşan hayatını feda eden bir nefer de olsa komutan da olsa yüce ve yiğit bir kimsedir. Burada da Sıtkı Bey İslam Beyi oğlu gibi görmüş ve kahramanlıklarından dolayı övmüştür.

5. Zekiye’nin yerinde olsaydınız siz nasıl davranırdınız? Neden?

 • Cevap: Ben de öyle davranırdım. Çünkü aşk her şeyden üstündür. Aşk olmadan hiç bir şey olmaz ve aşk için insanın yapamayacağı hiç bir şey yoktur.

3. ETKİNLİK

a) Aşağıda verilen bölümleri metinden yola çıkarak doldurunuz.

 • Yer: Kale, Savaş meydanı
 • Zaman: Geçmiş zaman
 • Kişiler: Miralay Sıtkı Bey, İslam Bey, Zekiye, Abdullah Çavuş
 • Olay: Sevdiği peşinden erkek kılığında orduya katılan Zekiye ve kaleyi kurtarmaya çalışan Sıtkı ve İslam Beylerin mücadeleleri ve vatan uğrunda şehit olmak isteyen kahramanlar….

8. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı

b) Okuduğunuz metni özetleyiniz.

 • Cevap: Zekiye, sevdiği İslam Bey’in arkasından o da erkek elbisesi giyerek gönüllüler takımına karışır, Silistre’ye kadar gider. Silistre’de kuşatma altında kalırlar. Bu arada İslam Bey yaralanır, ona, Âdem ismini almış olan Zekiye bakar. Yaralı olduğu halde İslam, yanında Abdullah Çavuş ve Zekiye ile düşman cephanesini ateşlemek üzere giderler. Dönüşlerinde düşman kuşatmayı kaldırıp çekilmiş vaziyette bulurlar. Kumandan Sıtkı Bey de. Zekiye’nin vaktiyle bir namus meselesinde itaatsizlik ettiği için keçe külah edilmiş olduğundan asıl adı olan Ahmet’i değiştirip Sıtkı’yı kullanarak yeniden askerlikte rütbesi kazanmış olan babası çıkar. İslam ile Zekiye’nin düğünleri kazanılan savaşın mutluluğuyla birlikte yapılır.

4. ETKİNLİK

Metnin konusu ve ana fikrini yazınız.

Konu: Vatan sevgisi ve aşk

Ana Fikir: Vatan ve aşk için yapılmayacak şey yoktur.

5. ETKİNLİK

8. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

Metne farklı bir başlık bulunuz. Bu başlığı neden seçtiğinizi açıklayınız.

Başlık: Vatan ve Aşk İçin

Açıklama: Çünkü metinde hem vatan savunması hem de aşk çok önemli bir yer tutmaktadır.

6. ETKİNLİK

Metinden öznel ve nesnel yargılar bularak aşağıdaki ilgili bölümlere yazınız.

Öznel Yargılar: 

Asker az olmakla kıyamet mi kopar?

Şehitliği gözüme aldım.

Hangimizi daha çarpışma başlamadan düşmandan yüz çevirecek kadar alçak sanıyorsunuz?

İnsan olana öldükten sonra bir güzel ad bırakmak, belki hiç ölmemekten hayırlıdır.

Nesnel Yargılar:

Kanlı nişanları göğsünde duruyor.

Üç yüz kişi ile karşıladık

Cephanem tükendi, kılıcım kırıldı, kollarımdan tuttular, kollarımı bir türlü kurtaramadım.

Sıtkı Bey, İslam Bey ile Zekiye’nin düğününü kalenin kurtarıldığı gün yapmaya karar verir.

7. ETKİNLİK

Aşağıda giriş bölümü verilen metnin gelişme ve sonuç bölümlerini tahmin ederek anlatınız.

Atatürk’ü görmek isteyen iki kardeş, okul dönüşü annelerinden sık sık izin alarak Atatürk’ün köşkünün etrafında dolaşırmış.
O gün öğretmeni, Ayşe’ye yurdumuzun düşmanlardan kurtarılması için Ata’nın emrinde milletçe nasıl çok çalışıldığını anlatmış. İçinde bulunduğu ortamın meydana nasıl geldiğini öğrenen Ayşe, kardeşi İsmet’i de alarak belki Atatürk’ü görürüz diye her zaman olduğu gibi köşkün etrafında dolaşmaya başlamış.
Aynı gün tesadüfen, arkadaşları ve yaveriyle bir gezinti yapan Atatürk, Ayşe ile İsmet’in köşkü seyrettiklerini görünce yanlarına yaklaşmış:

 • Cevap: Hemen adlarını sormuş. Ayşe ve İsmet hemen adlarını söylemişler Ata’ya. Ata buralarda ne aradıklarını sormuş. Çocuklar da onu görmek için her gün buralarda dolaştıklarını söylemişler. Ata’nın çok hoşuna gitmiş bu durum. Hemen onları da alarak köşke geçmişler. Paşa çocuklarla uzun uzun sohbet etmiş. O günden sonra Ayşe ve İsmet Ata’nın manevi çocukları olmuşlar.

8. ETKİNLİK

8. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı

Aşağıdaki bölümlere örneklerdeki gibi “Vatan yahut Silistre” metninden içinde fiilimsi bulunan cümleler yazınız.

İSİM-FİİL

1. Hepimiz burada kalmak istiyoruz.

 • Cevap: Sanki ben burada bulunursam kıyamet mi kopar
 • Cevap:  İyi amma, ya düşman kavgaya başlarsa ben bulunmayacak mıyım?

SIFAT-FİİL

1. Bulunmadığın vakit kıyamet mi kopar?

 • Cevap:Dünyada babamın sayesinde var oldum, gerçekten adam olduğumu senin sayende öğrendim.
 • Cevap:İnsan olana öldükten sonra bir güzel ad bırakmak, belki hiç ölmemekten hayırlıdır

ZARF- FİİL

1. Kendisini toplayarak İslam Bey’i Abdullah Çavuş’a bırakır.

 • Cevap: Ay, ben söyleyince kıyamet mi
 • Cevap:

9. ETKİNLİK

Aşağıda verilen cümleleri örnekteki gibi uygun fiilimsilerle birleştiriniz.

Mustafa Kemal en sevdiği askerlik görevini bırakmış. Heyetler ile görüşmelerde bulunmuştur. Mustafa Kemal en sevdiği askerlik görevini bırakıp / bırakarak / bırakınca heyetler ile görüşmelerde bulunmuştur.

Türk milleti Atatürk önderliğinde toplandı. Kurtuluş Savaşı’na başladı.

 • Cevap:Türk milleti Atatürk önderliğinde toplanıp Kurtuluş Savaşı’na başladı.

11 Ekim 1922’de Mudanya Mütarekesi imzalandı. Savaş sona erdi.

 • Cevap: 11 Ekim 1922’de Mudanya Mütarekesi imzalandıktan sonra savaş sona erdi.

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra birçok yenilik yapıldı. Ülkede gelişme sağlandı.

 • Cevap: Kurtuluş Savaşı’ndan sonra bir çok yenilik yapılarak ülkede büyük gelişme sağlanmıştır.

10. ETKİNLİK

8. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı

Aşağıdaki gazete sayfasını inceleyip Millî Mücadele Dönemi’ni anlatan bir gazete haberi hazırlayınız. Haberinizde o döneme ait fotoğraflar da kullanabilirsiniz.

 • Cevap: Yakında eklenecek.
Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı