Kitap Cevapları

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Şehir Faresiyle Tarla Faresi Cevapları 329 330 331 332 333 334

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Şehir Faresiyle Tarla Faresi Cevapları 329 330 331 332 333 334

Bu tema etkinliğinizde özgürlük kavramını farklı açılardan ele alarak etkinlikler sayesinde eğlenceli bir şekilde kavrayacaksınız.

ŞEHİR FARESİYLE TARLA FARESİ

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 329 Cevabı

“Özgür olmak” ne demek? Düşünelim, görseli yorumlayalım.

❖ “Özgürlük” kavramını farklı kaynaklardan araştıralım.

 • Cevap: Rahat hareket etmek, istediği gibi hareket etmek.

❖ Ailemizde ve yakın çevremizdeki insanlara soralım ve kısaca yanıtlamalarını isteyelim. Hatta “tek bir sözcükle” anlatmak isteseler özgürlüğü nasıl anlatırlar, soralım. Aldığımız yanıtları not edelim.

 • Cevap: Serbestlik

❖ Topladığımız bilgileri ve yanıtları sınıfta arkadaşlarımızla paylaşalım.

 • Cevap:

❖ Aşağıdaki görselle ilişkili olan noktaları ve görsele ilişkin düşüncelerimizi de belirtelim.

 • Cevap: Özgürlük; bir başkasının özgürlüğünü kastedmeyecek şekilde özgür olmaktır. Karikatürde kafesin içinde bulunan kafesten kuşun çıkarılıyor olması o kuşun özgürlüğünün ona verilmesi demek değildir çünkü o kuş daha büyük bir kafesin içinde hala esir gibi olmaktadır.

2. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 330 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili ifadelerle ne anlatılmak isteniyor? Düşünelim. NOT: Altı çizili ifadelerin anlamını cümleden çıkarmaya çalışalım; anlamını tahmin ettiklerimizi sözlükten kontrol edelim. Anlamını çıkaramadıklarımızı sözlükten bulup yazalım!

 • Cevap:

“Bir gün yolu yordamıyla/ Tarla faresini yemeğe çağırmış.

 • yol yordam: Uygun davranış biçimi

“Böyle ziyafet görülmemiş.

 • ziyafet: Bir çok kişiyi eksiksiz yemekte toplamak

“Ama tam yemek başlarken/ Farelerin iştahı kesilmiş.”

 • iştahı kesilmek:.. Yemek yeme isteğinin kaybolması

“Ses seda kesilince yukarıda,/ Fareler çıkmış meydana.”

 • ses(in), seda(nın) kesilmesi: Hiç bir ses gelmemesi

“Bizde böyle kral sofraları yok,/ Fukara işi bizimkisi.”

 • fukara işi: Fakirler gibi

“Ama yediğin boğazında kalmaz. Ayak mayak sesi duyulmaz.

 • boğazında kalmak: Özgürce

3. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 331 Cevabı

Dinlediğimiz şiirden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Şiirdeki iki fare nerelerde yaşamaktadır?

 • Cevap: Farenin birisi köyde tarlalarda yaşamını sürdürürken diğeri şehirde evlerde hayatını sürdürüyormuş.

Şiirden hareketle bu farelerin yaşam yerlerinin özelliklerini belirlemeye çalışalım.,

 • Cevap: Tarlada yaşayan fare aç yaşarken yiyecek sıkıntısı çekiyormuş. Şehirde yaşayan fare ise girdiği evlerdeki yiyecekleri yediği için açlık sıkıntısı yaşamıyormuş.

“Ne yemekler, ne yemekler…/ Gitmeyen bilmez şehre.” dizeleriyle köy ve şehir arasında ne gibi bir fark olduğuna işaret edilmiştir?

 • Cevap: Şehirde yaşayan farenin açlık çekmediğine ama tarla faresinin neredeyse açlıktan ölecek kadar aç kaldığına işaret edilmiştir.

Fareler yemeği evin hangi bölümünde yiyorlarmış? Bunu şiirdeki hangi dizelerden anlıyoruz?

 • Cevap: Mutfak bölümünde yiyorlarmış.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 332 Cevabı

Tarla faresi, yemekte neden rahatsız olur ve nasıl bir karar alır? Tarla faresinin bu davranışının altında hangi sebep yatmaktadır?

 • Cevap:

Şiirin son bölümünde vurgulanan ve bu şiirle okura iletilmek istenen ana fikir nedir?

 • Cevap:

Tarla faresinin düşünceleri mi yoksa şehir faresinin yaşam biçimi mi doğru? Gerekçelerimizle açıklayalım.

 • Cevap:

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 333 Cevabı

Dinlediğimiz metnin türü fabldır (öykünce). Fabllar, sonunda ders verme amacı güden, düşündüren ve genellikle şiir biçiminde yazılan öykülerdir. Fabllara ilişkin daha önce öğrendiğimiz özellikleri anımsayalım ve aşağıdaki özellikleri doğru ifadelerle tamamlayalım.

 • Cevap:

Dinlediğimiz metinde kahramanlar farelerdir.

Metindeki karakterler, insanlar gibi düşünür, konuşur ve insanlar gibi davranır.

Metnin sonunda insanlara bir ders verilir.

5. ETKİNLİK

Önce aşağıdaki paragraf özellikleriyle ilgili açıklamayı okuyalım. Bir yazının tümünde olduğu gibi paragrafta da giriş, gelişme ve sonuç bölümleri vardır. Giriş bölümünde konu belirtilir. Bu bölüm, tek cümleden ya da birbirini destekleyen, açıklayan birkaç cümleden oluşabilir. Gelişme bölümünde konu, genellikle düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılarak açıklanır. Cümleler arasındaki anlamsal ve dilsel bağlar, zamirler, bağlaçlar ve yinelenen sözcüklerle sağlanır. Sonuç bölümü ise paragrafın özeti niteliğindedir. Vurgulanmak istenen düşünce burada belirtilir. Bu bölümde “demek ki, öyleyse, anlaşılıyor ki” gibi bağlaçlar kullanılabilir.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin aşağıdaki maddesine dayanarak “insan hakları ve özgürlükler” ile ilgili bir paragraf oluşturalım. Oluşturduğumuz paragrafı çalışma kitabının 334. sayfasındaki ilgili alana yazalım.

“Bütün insanlar hür, haysiyet (değer, saygınlık) ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti (anlayışı) ile hareket etmelidirler.”

 • Cevap:

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 334 Cevabı

(1. Madde – Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi)

GİRİŞ

 • Cevap:  Her insan dünyaya geldiği andan itibaren birçok hak ve özgürlüğe sahip olmaktadır. Dünyaya gelen her insan öncelikle yaşama hakkına ve sağlık hakkına sahip olmaktadır.

GELİŞME

 • Cevap: İnsanlara doğuştan verilen bu haklar hiç bir şekilde insanların elinden alınamaz ve başkasına devredilemez. Çünkü her insan; insan olduğundan ötürü değerlidir, özeldir ve tektir.

SONUÇ

 • Cevap: Kısacası; insan hak ve özgürlükleri insana verilen değer ile birlikte İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile yasalar doğrultusunda koruma altına alınmıştır.
Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı