Kitap Cevapları

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Küçük Prens Cevapları 248 249 250 251 252 253 254 255

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Küçük Prens Cevapları 248 249 250 251 252 253 254 255

KÜÇÜK PRENS

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 248 Cevabı

“Küçük Prens”te geçen bazı sözcükler ve sözcük grupları, farklı anlam boyutlarına işaret ediyor. Bunları keşfedelim.“Küçük Prens”te geçen bazı sözcükler ve sözcük grupları, farklı anlam boyutlarına işaret ediyor. Bunları keşfedelim.

a) “Balta girmemiş ormanlar” Yazar, “balta girmemiş ormanlar” derken ne tür ormanlardan söz etmektedir?

 • Cevap: Büyük, yaşlı ve uzun boylu sık ağaçların olduğu ormanlardan bahsetmektedir.

Bir ormana balta girmemişse başka neler de girmemiştir? Ve orada nasıl bir yaşantı vardır?

 • Cevap: Orada yabani bir yaşam vardır ve yabani hayvan çeşitliliği oldukça fazladır.

b) “Derin derin düşünmek” Yazar, “derin derin” düşünmekten söz ediyor. “Derin derin” başka neler yapılabilir?

 • Cevap: Derin derin uyunabilir.

c) “Derin”in kaç anlamı var? “Derin’’in geçtiği cümleye göre anlamını karşısına yazalım.

 • Cevap:

Gözlerini dibi bucağı görünmeyen derin kuyuya dikti.

 • “Derin”in Anlamı: Dibi yüzeyden uzak olan

Mevlana gibi derin bir ermişi herkes tanımalı.

 • “Derin”in Anlamı: Kendi alanında çok gelişmiş

Uykusu öylesine derin ki, sese aldırmaz.

 • “Derin”in Anlamı:

Birkaç derin nefesten sonra gözlerini açtı.

 • “Derin”in Anlamı: Uzun süren

Derin coğrafya bilgisiyle kaybolmaktan kurtuldu.

 • “Derin”in Anlamı: Büyük, çok fazla

2. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 249 Cevabı

“Küçük Prens”te geçen bazı cümleler, Türkçede kendimizi ne denli çeşitlilikle ifade edebileceğimize örnek. Bunları keşfedelim.

a) “Olmadı değil” derken…
Yazar, “coğrafyanın bana yararı olmadı değil” dediğinde, ne söylemek istiyor? Neden?
a) Coğrafyanın bana yararı olmadı.
b) Coğrafyanın bana yararı oldu.

 • Cevap: Coğrafi bölge demek istemiştir bence.

Yazar neden, “yaran oldu” demek yerine “yararı olmadı değil” demeyi yeğlemiştir? Açıklayalım.

b) Zeki, aklı başında, kavrayışlı…
Yazar, soldaki cümlelerde geçen zekâsı parlak, kavrayışlı, aklı başında sözleriyle nasıl bir kimseden söz ediyor? Açıklamamızı boş bırakılan bölüme yazalım.

Yazara göre, zekâsı parlak bir kimse, yazarın gösterdiği resme bakınca ne söylemelidir?

 • Cevap: Boa yılanı demeleri gerekiyormuş.

Buna göre, “aklı başında kimse”, resimden mi söz etmelidir; yoksa iş hayatı, politika vb. konulardan mı? Neden?

 • Cevap: Resimden söz etmelidir.

3. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 250 Cevabı

Okuduğumuz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım. Küçük Prens

Çocuğun ilk çizdiği resim, neyin resmidir?

 • Cevap: Balta girmemiş ormanlar üzerine yazılmış “Yaşanmış Öyküler” adlı kitabın üzerindeki bir hayvanı yutmakta olan Boa yılanını çizmiş.

Büyüklerin çocuğun çizdiği resimleri anlamaya çalışıp, onun resim yapmasını önemsediklerini söyleyebilir miyiz? Neden?

 • Cevap: Hayır söyleyemeyiz çünkü büyükler tarih, coğrafya ve matematik gibi alanlara yönelmesini öğütlemişlerdir.

Çocuk, çizdiği resimler anlaşılmayınca ve büyüklerin tepkisi üzerine ne yapmaya karar verir?

 • Cevap: Pilotluk yapmaya karar vermiştir ve bir çok yere uçuş yapmıştır.

Sizce büyükler çocuğun resim yapmasına haklı bir tepki mi gösterdi? Neden?

 • Cevap: Hayır büyükler haklı değil bence. Çünkü sanat bir yetenektir ve bu çocuğun da resim sanatına yeteneği olduğu halde büyükler onun yeteneğini köreltmiştir.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 251 Cevabı

Büyükler, çocuğun resmini anlamaya çalışıp onu cesaretlendirmiş olsalardı, çocuğun hayatında neler değişirdi?

 • Cevap: Çocuk belkide hayatında büyük bir resim sanatçısı yani ressam olabilirdi.

Bu öykü size ne hissettirdi? Kendi hayatınızla ilgili çağrışımlar yaptı mı? Bir gün böyle bir olay yaşarsanız nasıl davranırsınız?

 • Cevap: Böyle bir olay yaşarsam kendi yeteneğimin ve isteğimin üzerine giderim.

Örtük anlama ulaşalım.

4. ETKİNLİK

“Küçük Prens” adlı metinde yazarın ara sıra yakındığını (sitemli veya şikâyet eder bir hâli olduğunu) sezinliyoruz.

a) Metinde yakınma anlamı çıkardığımız ifadelerin altını çizelim.

 • Cevap:

b) Yakınmayı hangi cümlelerden sezdiğimizi bulup aşağıya yazalım.

 • Cevap: “Böylelikle altı yaşımda bana parlak bir gelecek sunan resim sanatından vazgeçtim.”

5. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 252 Cevabı

Aşağıda “Küçük Prens” adlı metinden alınan cümleler var. Bu cümlelerde altı çizili sözcüklere dikkat edelim ve soruyu yanıtlayalım:

SORU: Bu cümlelerde “onlar” ile kimden söz edilmektedir?

“Büyükler hiçbir şeyi tek başlarına anlayamıyorlar, durmadan açıklamalar yapmak da çocuklar için sıkıcı oluyor doğrusu.

 • Cevap: Büyüklerden söz edilmektedir.

Bu örneklerden yola çıkarak, “onlar” sözcüğünün ne işe yaradığını açıklayabilir miyiz?

 • Cevap: İşaret zamiri görevini taşımaktadır.

Metinlerde önceki cümlelerde geçen kişileri ve varlıkları başka hangi sözcüklerle anabiliriz?

 • Cevap: Onlar, büyükler, siz

6. ETKİNLİK

Bağlaçlar, neyi bağlar? Aşağıdaki parçalarda geçen altı çizili sözcüklerin cümleye kattığı anlamı yazalım.

“Büyükler tarih, coğrafya ve dilbilgisiyle ilgilenmemi öğütlediler. daha altı yaşımda resim sanatından vazgeçtim.”

 • Cevap: Aynı görevlere sahip olan kelime ve kelime gruplarını birbirine bağlar.

“Şapkadan da korkulur mu hiç?” dediler. Oysa ben şapka değil, bir fili sindirmekte olan bir boa yılanı çizmiştim.”

 • Cevap: 

7. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 253 Cevabı

Kişiler, duygu ve düşüncelerini dile getirirken amaçlarına uygun olan anlatım biçimini belirlerler. Şimdi “Küçük Prens” adlı metni düşünelim. Yazar bu metni aşağıdaki yollardan hangisini seçerek oluşturmuş olabilir? Doğru açıklamanın karşısına onay (✓) işareti diğerlerine çarpı işareti (X) koyalım.

Anlatım Biçimleri

 • Yazar, insanların başından geçen ya da geçebilecek bir olayı anlatmak isterse olayları oluş sırasına göre yazması gerekir. Bu tür yazılar, öyküleyici bir biçimde yazılmıştır. () 
 • Yazar, okurlarının görme, dokunma, işitme, tatma ve koklama duyularına seslenerek varlıkların, çevrenin özelliklerini anlatma yolunu seçmişse bu yolla betimleyici metin ortaya çıkar.  () 
 • Yazar, okuyucuya bir konuda bilgi verip açıklama yapmak isterse açıklayıcı yolu seçmiş olur.  () 
 • Yazar, bir konudaki görüşlerini, çeşitli gerekçelerle kanıtlamaya çalışırsa, ortaya tartışmacı bir metin çıkar.  () 

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinlerin hangi anlatım biçimleriyle oluşturulduğunu (öyküleyici, açıklayıcı, tartışmacı, betimleyici) belirleyelim ve karşısına yazalım.

Fazıl Hüsnü Dağlarca, edebiyatımızın önde gelen sanatçılarından biridir. Özellikle şiirleri ile tanınmaktadır. Şiirlerinde insana ve insan hayatına saygı konularını işlemiştir.

 • Cevap: Açıklayıcı

Sınava geç kalmıştım. Otobüs durağına koşuyordum. Nefes nefese kalmıştım.

 • Cevap: Açıklayıcı

Durağa geldiğimde otobüs kalkmıştı bile. Arkasından bakakaldım. Büyük bir umutsuzlukla oturup kaldım. Sınava yetişememiştim.

 • Cevap: Açıklayıcı

Başımızın üstünde her zaman yeşil, iğne yapraklı dallardan örülü bir çatı var. Dallar öylesine sık ki, güneş ışığı aşağıya süzülemiyor bile. Ormanın içine doğru kilometrelerce uzayıp giden toprak bir yol var.

 • Cevap: Betimleyici

Bazıları sürekli güçlünün zayıfı yendiğini söyler. Canlıları incelediğimizde bunun doğru olmadığını görürüz. Öyle olsaydı, diğerlerine göre en zayıf ve güçsüz olan canlıların soylarının tükenmesi gerekirdi. Oysa birçok güçsüz canlı, milyonlarca yıldır varlıklarını sürdürüyor. Çünkü canlılar dünyasında yaşamı güç belirlemez.

 • Cevap: Tartışmacı

9. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 254 Cevabı

Bu çalışmada başımızdan geçen veya bir tanıdığımızın başından geçen bir olay hakkında yazı yazacağız. Yazımızda şunlara dikkat edelim:

 • Cevap:

Hangi olayı ya da anımızı anlatacağımıza karar verelim.

 • KONU:

****************

Olayların oluş sırasını belirleyelim.

Her şeye neden olan başlatıcı olay:

 • 1. olay:
 • 2. olay:
 • 3. olay:
 • 4. olay:
 • 5. olay:

Son olay (öykünün sonu):

****************

Olayları, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine ayıralım.
Not 1: Olayın en heyecanlı kısmı gelişme bölümünün sonunda yer alsın.
Not 2: Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri arasında geçiş yaparken anlamsal bağlantılara dikkat edelim.

 • Giriş bölümünde geçen olaylar:
 • Gelişme bölümünde geçen olaylar:
 • Sonuç bölümünde geçen olaylar:

****************

Anlatacağımız olayı tanımlayan bir başIık belirleyelim.

 • BAŞLIK:

10. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 255 Cevabı

9. etkinlikte taslağını çıkardığımız öyküyü yazıya geçirelim. Taslakta planladığımız her şeyi buraya aktarmalıyız.

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı