Kitap Cevapları

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Ben Bir Küçük Kilimim Cevapları 217 218 219 220 221 222

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Ben Bir Küçük Kilimim Cevapları 217 218 219 220 221 222

Bu etkinliğimizde kilimin nasıl meydana geldiğini, ne işe yaradığını ve kültürümüzde kilimin yeri ve önemini öğreneceğiz.

BEN BİR KÜÇÜK KİLİMİM

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 217 Cevabı

Evimizde, çevremizde kilime rastladık mı? Desenleri, renkleri nasıldı? Arkadaşlarımıza anlatalım.

 • Cevap: Evet evimizde var. Şerit şerit renklerden dokunmuş.

2. ETKİNLİK

Halk sanatımızın en değerli örneklerinden olan; desenleriyle, renkleriyle nice anlamlar taşıyan bazı kilim motiflerimiz şunlardır:

3. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 218 Cevabı

Soruları yanıtlayalım, söz varlığımızı zenginleştirelim.

Rengin kaybolmasını hangi sözcüklerle anlatırız?

 • Cevap: Rengi solmak

Ortalama ile ortanca arasında anlam farkı var mıdır?

 • Cevap: Evet vardır. Ortalama: yaklaşık anlamı taşırken Ortanca: Bir sıralamanın tam ortasında olanı ifade eder.

Turşu kurmak sözünün yazıdaki anlamı nedir?

 • Cevap:

Tokaç, tokmak, çekiç arasındaki fark nedir?

 • Cevap: Tokmak vurmaya yararken çekiç ile vida ve çivi gibi şeyler çekilir.

Tezgah sözcüğünün kaç anlamı vardır?

 • Cevap: İki anlamı vardır; 1- evin mutfağında bulunan mermer 2- Birine düzenlenen komplo, tuzak

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 219 Cevabı

Aşağıda metinden alınan bazı cümleler yer alıyor. Bu cümleleri okuyup altı çizili ifadelere dikkat edelim. 

1. Ben namazlığın yanında daha bodur kalırım. “bodur”

2. Geri kalan her ilmik, ortanca gelinin elinden çıkmıştır. “ilmik”

3. Ortanca gelin beni dokurken üç tane daha nakış belledi. “bellemek”

4. Yeni bellediği nakışlar yüzünden kaynanası ile atıştılar. “atışmak”

5. Kilimi, köyde nam almış Duru Kadın’a boyatmak istedi. “nam almak”

6. Çamur kıvama gelince içine yünleri basar. “kıvama gelmek’

7. Derede tokaçlanmak kilime tesir etmez. “tesir etmek”

8. Kilim, suya sabuna değince bir kat daha dirileşir. “dirileşmek”

9. Ortanca gelin kaynanasının sözlerine kulak asmadı. “kulak asmak”

Şimdi de altı çizili sözcüklerin ya da sözcük gruplarının cümleye kattığı anlamı yazalım.

1. “bodur”

 • Cevap: Kısa, küçük

2. “ilmik”

 • Cevap: Düğüm

3. “bellemek”

 • Cevap: İşlemek

4. “atışmak”

 • Cevap: Laf dalaşına girmek

5. “nam almak”

 • Cevap: İsmini duyurmak

6. “kıvama gelmek’

 • Cevap: İstenilen duruma gelmek

7. “tesir etmek”

 • Cevap: Etki etmemek

8. “dirileşmek”

 • Cevap: Sertleşmek

9. “kulak asmak”

 • Cevap: Denilen bir şeyi dinlemek

5. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 220 Cevabı

Okuduğumuz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Kilimin renk ve nakış bakımından zengin olduğunu hangi sözlerinden anlıyoruz?

 • Cevap: “Benim örgümde tam on sekiz boya, on bir çeşit nakış vardır. Ortanca gelin benden önce dokuduğu kilimde sekiz türlü nakış bilirdi. Beni dokurken üç tane daha belledi.” sözlerinden anlayabiliriz.

Bu kilim üzerinde kaç saat çalışılmış? Bu sorunun yanıtı bize neyi gösterir?

 • Cevap: Doksan saat çalışmış. Bu saat dilimi kilim dokumanın uzun bir iş olduğunu göstermektedir.

Duru Kadın kahverengi boyayı nasıl elde ediyor? Çamur için dağa tırmanması, suyu kendisinin çekmesi bize ne anlatıyor?

 • Cevap: Duru kadın bilmem hangi dağın doruğuna çıkar çamur alırmış. Bu çamurun içine demir düvülürken tezgahın önüne yığılan kıymıklardan koyup çamurun içinde demir tozu turşusu kurarmış ve fıkır fıkır kaynadıktan sonra yünlere basar sonra da o yünleri yıkarmış. Duru kadının dağa tırmanması ve suyu kendisi çekmesi kilim için bir çaba sarf ettiğini emek verdiğini göstermektedir.

6. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 221 Cevabı

Aşağıdaki çalışmaları yapalım ve böyiece yazarın metni örerken yaptıklarını fark edelim.

Yazıda kilimin kendini tanıttığı satırları bulup yazalım.

 • Cevap:  “Benim örgümde tam on sekiz boya, on bir çeşit nakış vardır”

Kilim kendinden söz ederken hangi duygular içinde. Kimin duygularını ifade edelim.

 • Cevap:  Üzgündür çünkü yünleri boyandığından beri renginin kısa sürede solduğunu ifade etmiştir.

Yazıda, “Ortanca gelinin kilimi hazır boyalarla boyaması”, “Duru Kadın’ın boya yapışı”, “kilimin solması” ve “kilimin dokunması” hangi sıra ile anlatılmıştır?

 • Cevap: Önce ortanca gelin yünleri hazır boya ile boyar ve kilimi dokur. Bunun üzrine Duru kadın ile tartışırlar ve Duru Kadın yaptığı boyalar ile kilimin en az seksen sene solmadığını ifade ederek boya yapıp yünleri boyamaya karar vermiştir.

Kilimin öyküsünün başkası tarafından değil de, kendi ağzından anlatılması, yazıya nasıl bir özellik katıyor? Kilimin anlatımı, nasıl duygu ve düşünceler uyandırıyor? Açıklayalım.

 • Cevap: Parçayı tek düzelikten kurtarıyor çünkü kilime insan özellikleri aktarılmıştır.

7. ETKİNLİK

Bu etkinlikte yine grup arkadaşlarımızla aşağıdaki yabancı kökenli sözcüklerin Türkçe karşılıklarını bulmamız ve Türkçe karşılığının geçtiği bir cümle kurup sınıf arkadaşlarımıza söylememiz gerekiyor.

Selfie: Özçekim
Global: Küresel
Laptop: Dizüstü bilgisayar
Chat: Sanal sohbet
Full: Tam
Okeylemek: Onaylamak
Okey: Tamam
Printer: Yazıcı
Mause: Fare

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı