Kitap Cevapları

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Ağustos Böceği İle Karınca Cevapları 256 257 258 259 260 261

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Ağustos Böceği İle Karınca Cevapları 256 257 258 259 260 261

AĞUSTOS BÖCEĞİ İLE KARINCA

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 256 Cevabı

Okuduğumuzu anladık mı?

Okuduğumuz şiirden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Metinde anlatılan olay hangi mevsimde geçmektedir?

 • Cevap: Kış mevsiminde

Metne göre ağustos böceği işe yarar bir şey mi yapmaktadır? Neden?

 • Cevap: Hayır. Karınca çalışırken ağustos böceği yatmaktadır.

Ağustos böceği, karıncaya giderken onun kendisine yardım etmeyeceğini hiç düşünmüş müdür? Neden?

 • Cevap: Bence düşünmemiştir çünkü karıncanın yufka yürekli olduğunu düşünmektedir.

Karınca, ağustos böceğinin şarkılarının kendisi ve başkaları için değerini anlayabilmiş midir? Neden?

 • Cevap: Hayır

2. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 257 Cevabı

Ağustos böceği, karınca ile yaşadığı olay sonucunda kendisi için bir ders çıkarıyor. Sizin de yaşadığınız olaylar karşısında çıkardığınız böyle dersler var mı? Açıklar mısınız?

 • Cevap: Hayır yok.

Öykünün olay örgüsünü çözelim.
‘‘Ağustos Böceği ile Karınca” adlı metinde olayların hangi sonuçlara yol açtığını belirleyelim.

 • Cevap:

Yaz bitmiş, soğuklar gelmiş.

 • Sonuç: Ağustos böceği yemek toplamadığı için aç kalmış.

Ağustos böceği, karıncadan borç yemek istemiş.

 • Sonuç: Ama karınca bu isteği geri çevirmiş.

Karınca, ağustos böceğini aşağılamış.

 • Sonuç: Ağustos böceği çok üzülmüş.

Ağustos böceği, şarkı söylemekten vazgeçmemiş.

 • Sonuç: Her sene kış mevsiminde aynı sorunu yaşamış.

3. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 258 Cevabı

Şimdi aynı konuyu ele alan “Ne Olur Bir Şarkıcık!” adlı şiiri okuyalım.

4. ETKİNLİK

Ne Olur Bir Şarkıcık!” adlı şiirdeki olayları 1 ’den 5’e sıralayalım. Olayları sıralarken sıra numarasını dairelerin içine yazalım.

 • Cevap:

Kış geldi, kapandı herkes evine. (4) 
Ağustos böceği bütün yaz öttü. (1)
Karınca, bir şarkicik istedi yalvararak. (3)
Ağustos böceği kapısını çalan karıncayı görünce çok şaşırdı. (2)
Sıkıntısı olsa da ötmeye başlayınca her şeyi unuttu. (5)

5. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 259 Cevabı

“Ağustos Böceği ile Karınca” adlı şiirsel fabl ile “Ne Olur Bir Şarkıcık!” adlı şiirde karakterler farklı özellikler Sergiliyor. İki şiiri karşılaştırarak karakterlerin özelliklerini yazalım.
Kullanabileceğimiz karakter özellikleri şöyle: Paylaşımcı, iyiliksever, cimri, sanatçı, arkadaş canlısı, sanatsever, acımasız vb.

 • Cevap:

Ne Olur Bir Şarkıcık!

 • “Ne Olur Bir Şarkıcık!”ta karıncanın özellikleri: Kışın ortasında Ağustos Böceğinin kapısın
 • “Ne Olur Bir Şarkıcık!”ta ağustos böceğinin özellikleri: İnsanların hatalarına kızan ve bir takım dertleri olan ancak bu dertlere rağmen öttüğünde her şeyi unutan birisiymiş.

Ağustos Böceği

 • “Ağustos Böceği ile Karınca”da karıncanın özellikleri: Çalışkan ve azimli olmasıdır.
 • “Ağustos Böceği ile Karınca”da ağustos böceğinin özellikleri: Ağustos böceği tembeldir ve bütün yaz şarkı söyleyerek kışı düşünmemiştir.

6. ETKİNLİK

Metnin tür özelliklerini kavrayalım.Metnin tür özelliklerini kavrayalım.

Fabl, sonunda ders verme amacı güden, düşündüren ve genellikle şiir biçiminde yazılan öykülerdir. “Ağustos Böceği ile Karınca” adlı fabldan hareketle bu türün özelliklerini kavramaya çalışalım. Bunun için;

1. Aşağıda listelenen özellikleri okuyalım.
2. Okuduğumuz özellik fabla aitse karşısına onay (✓) işareti, değilse çarpı (X) işareti koyalım. Eğer kafamız karışırsa soru işareti (?) yapıp öğretmenimize soralım.

 • Cevap:

1. Kahramanlar genellikle hayvanlardır. (✓)
2. Yazar, gezip gördüğü yerleri anlatır. (X)
3. Hayvanlar insanlar gibi düşünür, konuşur ve insanlar gibi davranır. (✓)
4. Yazar, düşüncelerini kanıtlamaya çalışır. (X)
5. İnsana ait özellikler, insan dışında varlıklarda görülür. (✓)

7. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 260 Cevabı

Zamirlerin (adılların) cümledeki görevini fark edelim.Zamirlerin (adılların) cümledeki görevini fark edelim. Aşağıda ‘‘Ağustos Böceği ile Karınca” adlı metinden alınan cümleler var. Bu cümlelerde altı çizili sözcüklere dikkat edelim. Bu sözcükler, varlıkların yerini tutmaktadır ve bunlara zamir (adıl) denilmektedir. Buna göre aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler hangi varlıkların yerini almıştır?

 • Cevap:

“Herkes koşuşturmada, düşünürken onun amacı, eğlendirmekmiş çevresini.

 • Cevap: O: Üçüncü tekil şahıs

“Sizinde anlayacağınız gibi, eli boş dönmüş zavallı ağustos böceği.”

 • Cevap: Siz: ikinci çoğul şahıs

8. ETKİNLİK

Cümleleri bağlayalım.
Cümleler arasında anlamsal bağlar kurarız. Bu şekilde metinler ortaya çıkar.
Peki, ne tür bağlar kurarız?
1. Önceki cümleye bilgi eklemek isteyebiliriz: Ayşe eve geldi; Ali’yi de getirdi.
2. İlk cümlenin aksine, tersine bir şey söyleyebiliriz: Ayşe eve geldi; Ali gelmedi.
3. İki cümleyi zamansal olarak sıralamak isteyebiliriz: Ayşe eve geldi; daha Ali geldi.
4. İki cümle arasında neden-sonuç ilişkisi kurabiliriz: Ayşe geldi; Ali gelmedi.

Bu bilgileri kullanarak aşağıdaki soruyu yanıtlayalım.

Aşağıdaki cümleleri hangi bağlaçla bağlayabiliriz? Neden?

 • Cevap:

Eli boş dönmüş zavallı ağustos böceği vazgeçmemiş şarkı söylemekten.

 • Cevap: Eli boş dönmüş ağustos böceği ve vazgeçmemiş şarkı söylemekten.

Herkese değil, duyan kulaklara seslenmiş; paylaşmayı bilenleri eğlendirmiş.

 • Cevap:  herkese değil, duyan kulaklara seslenmiş ve paylaşmayı bilenleri eğlendirmiş.

Karınca, bütün kış ruhunun gıdasından yoksun kalmış ağustos böceğine gitmeye karar vermiş.

 • Cevap: Karınca, bütün kış ruhunun gıdasından yoksun kalmış ve ağustos böceğine gitmeye karar vermiş.

Herkese müziği duymasını bilmeyenlere, şarkısını söylememeye dikkat etmiş.

 • Cevap: Herkese müziği duymasını bilmeyenlere de şarkısını söylememeye dikkat etmiş.

9. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 261 Cevabı

Ne Olur Bir Şarkıcık!” adlı şiirde karınca, karşımıza çok farklı bir kişilikle çıktı. Şimdi bunu göz önünde bulundurarak aşağıdaki tartışma yönergesini okuyalım ve uygulayalım.

YÖNERGE

Karınca, neden yalvararak bir şarkı istemiş olabilir? Sanatın, şarkının karıncanın hayatında nasıl bir önem taşıdığını arkadaşlarımızla tartışalım.

Bu tartışma için şu dizeleri dikkate alalım:
“Bütün bir ömrün yüküyle Ümitsiz, kırık Yalvardı karınca:
Ne olur bir şarkicik!”
Tartışmada savunacağımız görüşleri not alalım.
Görüşlerimiz için açıklamalar ve gerekçeler hazırlayalım.
Görüşlerimizi hangi sırayla sunacağımızı kararlaştıralım. Tartışma boyunca diğer arkadaşlarımızın görüşlerinin tutarlı olup olmadığını da değerlendirelim.

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı