Kitap Cevapları

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 7. Tema Vatandaşlık Bilinci Değerlendirme Soruları ve Cevapları 335 336 337 338

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 7. Tema Vatandaşlık Bilinci Değerlendirme Soruları ve Cevapları 335 336 337 338

7. Tema değerlendirme soruları ile bu temada öğrendiğiniz bilgileri pekiştirirken aynı zamanda eksiklerinizi öğrenecek eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz.

DÜNYANIN GEZGİNLERİ

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 335 Cevabı

ADINIZ, SOYADINIZ

Ne zaman elime “Çocuk Hakları” kitapçığını alsam, imza günlerinde çocukların kendi adlarını ve soyadlarını söylerken çektikleri sıkıntılar gelir aklıma. Bu yüzden hep derim ki, “Çocuk Hakları”na, çocukların kendi adlarını kendilerinin seçme hakkı da eklensin. Belki o zaman çocuklar adlarını söylerken ezilip büzülmez, utanç duyuyorlarmış gibi bir tavır içine girmez ve göğüslerini gere gere adlarını haykırırlar…
Çocuklara ad nasıl ve ne zaman takılır? Doğmadan takılır. Doğduktan sonra takılır. Dil uzmanı anne babalar sözcük türettikten sonra takılır. Modaya uyularak takılır. Sözlükten bakılıp takılır. Aile soyunu sürdürmek için zoraki takılır. “Benim annemin adı, benim dayımın adı, paşa dedemizin adı” gibi. Sizin adınız nasıl verildi? Adınızdan soyadınızdan memnun musunuz? Ad takılırken çocuklara sorulmaz. Bu adı taşıyıp taşıyamayacağı düşünülmez. İşte, öylesine takılır… Sonra da söylene söylene alışkanlık hâline gelir, yadsınamaz. Ama her yerde başınızı derde sokar. Mektuplarda yanlış yazılır. Diplomalarda yanlış kişi mezun olur. Yanlış kişi askere gider. Hatta aradan yıllar geçer, nüfus kâğıdınızı yenilerken bir de bakarsınız babanızın adı değişir! (…) “Yiğit, adıyla anılır” sözünü anımsamalı ve çocuklarımıza ad koyarken çok iyi düşünmeliyiz.
Yalvaç URAL

1. Yukarıdaki metnin konusu nedir?

 • Cevap: Çocuk haklarından birisi de adının onun her zaman kullanabileceği bir ad olması hakkıdır.

2. Metne göre, çocuklara kimler, nasıl ve ne zaman ad vermektedir? Siz adınızı seviyor musunuz, anlamını biliyor musunuz? Adınızı değiştirmek ister miydiniz?

 • Cevap: Çocuklar doğduktan sonra anne ve babaları çocuklara ad takar.

3. Yazarın metinde ileri sürdüğü ve savunduğu görüş nedir?

 • Cevap:

4. Yazar, anlatım yollarından ağırlıklı olarak hangisini kullanmıştır? (tanımlama, örnekleme, karşılaştırma, sayısal veri kullanma vb.)

 • Cevap: Örnekleme

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 336 Cevabı

5. Yazarın metin aracılığıyla bize iletmek istediği ana fikir nedir?

 • Cevap:

6. Metinde geçen deyim ve atasözü var mı? Bulup, yazınız; anlamlarını açıklayınız.

 • Cevap:

B. “Dünya vatandaşı olma” konulu bir sunum çalışması yapmanız gerekiyor. Öncelikle bu kavramın ne demek olduğunu araştırınız. Bu tür bir vatandaş olmak, hangi özelliklere sahip olmayı gerektirir, düşününüz.

 • Cevap:

Sunum hazırlığı için aşağıdaki basamakları uygulayınız.

 • Araştırma için, kütüphaneden ve çevrim içi kaynaklardan yararlanınız.
 • Sunum için video ve görsellerden yararlanınız ve sunum programı kullanınız.
 • Sunumu 10 dakikayı geçmeyecek biçimde planlayınız.
 • Sunum için önceden deneme yapınız (sınıf arkadaşlarınıza nasıl hitap edeceğiniz; hangi cümleleri ve sözcükleri seçeceğiniz; sunumu nasıl bitireceğiniz vb. konularda).
 • Sunum sonrasında gelen soruları yanıtlamaya hazır olunuz.
 • Gelen soruları not alınız ve birkaç dakika düşüncelerinizi toparladıktan sonra yanıt veriniz.

C. Aşağıdaki tanımların hangi metin türlerine ait olduğunu bularak noktalı yerleri tamamlayınız.

1. Bir kişinin kendi yaşamını anlattığı yazıya Öz yaşam öyküsü denir.

 • Cevap: Öz yaşam öyküsü

2. Bir konuda yazarın kişisel düşüncelerini, kesin kurallara bağlamadan, samimi bir dilde ve özgürce anlattığı düz yazıdır. Yazar, kendi kendisiyle konuşur gibi yazar, ileri sürülen görüşlerin ispatlanması zorunlu değildir. Okuyucunun doğruyu bulmasına yardım eder, insanı düşünmeye, yorum yapmaya sevk eder. Denemede yazar kişisel görüşlerini anlatır.

 • Cevap: Deneme

3. Biyografi  bir kişinin yaşamının anlatıldığı yazılardır. Bunlarda amaç o kişiyi tüm yönleriyle (hayatı, eseri, kişiliği, görüşleri vs.) tanıtmaktır.

 • Cevap: Biyografi

4. Hayatın değişik durumlarının sahnede canlandırılması amacıyla yazılan eserlere tiyatrodenir.

 • Cevap: Tiyatro

Ç. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Bağlaç olarak kullanılan yi bulunuz; “de”nin yanlış yazıldığı cümleleri düzelterek defterinize yazınız.

1. Okulumuz da yurtdışından gelen öğrenci arkadaşlarımız var.

 • Cevap: Okulumuzda yurtdışından gelen öğrenci arkadaşlarımız var.

2. Amcam bana da oyuncak hediye etti.

 • Cevap: Doğru

3. Bize her konu da yardımcı olabileceğini söyledi.

 • Cevap: Bize her konuda yardımcı olabileceğini söyledi.

4. Tüm bestelerimi bilgisayar da yaptım.

 • Cevap: Tüm bestelerimi bilgisayarda yaptım.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 337 Cevabı

5. Kadir de sınıfını takdirle geçmiş.

 • Cevap: Doğru

6. Televizyonda izlediğim tüm dizilerden sıkıldım.

 • Cevap: Doğru

7. Boya kalemlerim Bahadır da kaldı.

 • Cevap: Doğru

8. Baharda gelin gibi donanır bu erik ağaçları.

 • Cevap: Doğru

9. Ağladı da.

 • Cevap: Doğru

D. Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

 • Cevap:

1. Hep aydın günlerimiz olmalı,
Milletçe el ele, beraber.
Bütün köylerinde güzel yurdumun Okumayan, yazmayan kalmamalı.
Bu vatan, cennet vatan,
Kalkınmalı, kalkınmalı.
Yukarıdaki dizelerde dile getirilen duygular aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A. korku- üzüntü B. yalnızlık – pişmanlık C. sevgi – umut D. karamsarlık – özlem

 • Cevap: C

2. “Çok titiz bir adam, tüm ödevleri büyük bir titizlikle inceliyor. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünen yeni öğretmenimiz olan bu adam, adeta ”
Yukarıdaki paragraf bir deyimle tamamlanmak istense aşağıdakilerden hangisi en uygun deyim olur?
A. pireyi deve yapıyor B. ince düşünüyor C. kılı kırk yarıyor D. atlı kovalıyor

 • Cevap: C

3. Aşağıdaki sözcüklerden anlam ilişkisi bakımından üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır?
A. gücenmek B. tutulmak C. kırılmak D. bozulmak

 • Cevap: B

4. “Kadar” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A. O da benim kadar sevinçliydi.
B. En geç saat 3’e kadar görüşmeliyiz.
C. Bugüne kadar hep sabrettim.
D. Ankara’ya kadar kar devam etti.

 • Cevap: A

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 338 Cevabı

5. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olamaz?
A. Bu yüzyılın en belirgin özelliği, bilginin hızla çoğalmasıdır.
B. Ünlü yazar, 1935 yılında Bursa’da doğdu.
C. Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir cennet gibi bir ülkedir.
D. Bu konudaki düşüncelerinin herhangi bir dayanağı olmadığını görebilirsiniz.

 • Cevap: D

6. Elif, “herşey, bir şey, herkez, birtakım, yalnış, yalnız, hoş görü ve kirpi” sözcüklerini yazılışlarına göre doğru-yanlış tablosuna yerleştirecektir.

Doğru

 • Cevap: bir şey, birtakım, yalnız, kirpi

Yanlış

 • Cevap: her şey, herkez, yalnış, hoş görü

Buna göre Elifin tabloya yerleştirmesi gereken yazımı yanlış sözcükler aşağıdakilerden hangisidir?
A. bir şey, birtakım, yalnız, kirpi.
B. herşey, birtakım, yalnış, hoş görü.
C. herkez, yalnız, hoş görü, kirpi.
D. herşey, herkez, yalnış, hoş görü.

 • Cevap: D

7. Aşağıdaki yargılardan hangisinin nedeni belirtilmemiştir?
A. Bugün seninle gelemeyeceğim, başım ağrıyor.
B. Çok minik olduğu için elleri, büyük kitapları tutamıyor.
C. Ben beni bildim bileli bu kız benden pek hoşlanamaz.
D. Uykusuzluktan otobüse biner binmez dalmışım.

 • Cevap: C

8. “Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım biçimiyle yazılan yazılara denir.”Yukarıdaki tanımın doğru tamamlanabilmesi için boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A. Fıkra B. Makale C. Biyografi D. Deneme

 • Cevap: D
Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı