5-6-7-8.SINIF SORULARIBİLGİ

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 4. Tema Bilim ve Teknoloji Değerlendirme Soruları ve Cevapları 195 196 197 198

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 4. Tema Bilim ve Teknoloji Değerlendirme Soruları ve Cevapları 195 196 197 198

TEMA DEĞERLENDİRME

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 195 Cevabı

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını Genel Ağ’da arama yaparak bulunuz.

1. Kâğıdı, hangi uygarlık icat etmiştir?

 • Cevap: Kağıdı Çin uygarlığı icat etmiştir.

2. Aşağıda sözü edilen kişi kimdir?

Dünyanın ilk kadın savaş pilotu olarak tarihe geçmiştir. Atatürk tarafından 12 yaşında evlat edinilmiştir. Av ve bombardıman uçakları alanında uzmanlaşmıştır.

 • Cevap: Sabiha Gökçen

B. Metni okuyalım ve aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 196 Cevabı

O zaman görmüşler ki büyük kardeşin sayısız ülkeleri dize getiren kılıcı paslanmış, kocaman ülkesi çökmüş, caddelerde, şehirlerde tek heykeli, anıtı kalmamış. Küçük kardeşin insanlara ekip biçmeyi öğrettiği pirinç ise uçsuz bucaksız tarlalarda alabildiğine yetişiyor, pirinç hakanının ünü gitgide daha da yayılıyormuş.

Derleyip çeviren: Akşit GÖKTÜRK (Kralın Piresi: Dünya Masallarından Seçmeler’den kısaltılmıştır.)

1. “Küçük kardeş ise savaşmaktan, ülkeler ele geçirmekten yana değilmiş.” cümlesinden yola çıkarak “bir şeyden yana olmak ya da olmamak” ifadelerinin anlamlarını, kendi cümlelerinizle açıklayınız.

 • Cevap: Bir şeyi onaylamak kabullenmek ve desteklemek anlamını ifade etmek için “Bir şeyden yana olmak” ifadesi kullanılır.

2. Yazarın bu metni oluşturma amacı ne olabilir? Okura ne söylemek istemektedir?

 • Cevap: Yazarın bu metni oluşturma amacı insanlara ders vermektir. Okura “savaşarak ünlü olmanın bir değeri yoktur, önemli olan insanlara faydalı işler yaparak ünlü olmaktır.” demek istemektedir.

3. Büyük hakan, sizce nasıl bir yol izleseydi o da unutulmaz bir hakan olabilirdi?

 • Cevap: O da kardeşi gibi insanlara fydalı işler yapsaydı unutulmaz bir hakan olabilirdi.

4. Metnin türü nedir? Bu türün özelliklerini nasıl yansıttığını metinden örnekler vererek açıklayınız.

 • Cevap: Metnin türü masaldır. Hakanların ölümlerinden bin yıl sonra buluşması gerçek üstü bir olaydır.

5. Metnin ana fikri nedir?

 • Cevap: Savaş ile kazanılan şöhret kısa sürer, insanlara faydalı işler yapılarak kazanılan şöhret uzun süreli olur.

C. , gelecekte mutlaka olacak.” ya da “…..’nın, gelecekte mutlaka olmasını isterdim.” konulu bir paragraf oluşturunuz. Yazmadan önce aşağıdaki soruları okuyup, yanıtlarını düşününüz.

 • İcat edilmesinin olanaksız olduğunu düşündüğünüz herhangi bir cihaz, teknolojik ürün ya da günlük yaşamı kolaylaştıracak bir alet, giysi, araç-gereç vb. var mı?
 • Keşke icat edilmiş olsaydı dediğiniz bir ürün var mı?
 • Sizin icat etmek istediğiniz ve insanlığa büyük bir katkı sunacağını düşündüğünüz bir ürün var mı?
 • “Bugün henüz icat edilmedi ancak gelecekte mutlaka icat edileceğini düşündüğüm gibi bir ürün oiacak/ölmasını isterdim.” dediğiniz bir şey var mı?
 • Cevap: Işınlanma gelecekte mutlaka olacak. Işınlanmanın gerçekleşmesi için atomların birbirinden ayrılıp başka bir yerde birleştirilebilmesi gerekiyor. Bu şu an için mümkün değil. Fakat ileride bu mümkün olacak ve insanlar bir yerden bir yere gitmek için motorlu taşıtlara ihtiyaç duymayacaklar. Böylece kazalar olmayacak, havamız kirlenmeyecek.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 197 Cevabı

Ç. Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki sözcüklerle anlam ilişkisi bakımından üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır?
A. eli sıkı B. eli açık C. eli bol D. cömert

 • Cevap: A

2. Bahar babasından bir cep telefonu istemektedir. Ancak annesi, yaşının çok küçük olması nedeniyle buna karşıdır. Sonunda Bahar, ısrarlarıyla telefonu aldırmayı başarır. Bunun üzerine annesi öfkeyle “Babanın ağzından girip burnundan çıktın” der. Bahar, annesinin ne demek istediğini bir türlü anlayamaz. Bahar’ın bu deyimi anlayabilmesi için deyimin aşağıdakilerden hangisi ile açıklanması gere’ kir?
A. her şeyi kabul etmek B. hiç uğraşmadan elde etmek C. türlü yollarla birini bir şeye razı etmek D. istediğini rahatça elde etmek

 • Cevap: C

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?
A. Ayşe, sırrımızı saklayamadı; ağzında bakla ıslanmıyor.
B. Kardeşi üniversiteyi kazandı, dünyalar onun oldu.
C. Kulak kesilmiş, bütün dikkatiyle arkadaşını dinliyordu.
D. O adama güvenmiyorum; onun ipiyle kuyuya inilmez

 • Cevap: B

4. “Bir şeye üstünkörü bakmak” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A. göz atmak B. göz değdirmek C. göze girmek D. göz yummak

 • Cevap: B

Hayvan Sevgisi
İnsan gelişiminde hayvanların, bitkilerin özellikle de evcil hayvanların katkısı sanıldığından daha çoktur. Çocuğun zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimi bir bütünlük içinde tamamlanır. Çocuk önce kendini ve kendi dışındaki dünyayı beş duyusu ile algılar, algıladıklarını da taklit ederek, onlarla karşılıklı ilişkiye girerek öğrenir. (…) Kuşkusuz ki çocuk, yaşadığı dünyayı doğasıyla, bitkisiyle, hayvanları ile bir bütün olarak algılayacak ve kabullenecek; bu da onun hem birey olarak daha mutlu olmasına, hem de sosyal bir varlık olarak daha saygılı, daha verici olmasına yardımcı olacaktır.Metinde öncelenen anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A. tartışma B. açıklama C. öyküleme D. betimleme

 • Cevap: B

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 198 Cevabı

6. Arkadaşlarınıza sınıfta bir konuşma gerçekleştireceksiniz. Konuşmanıza başlarken aşağıdaki sözlerden hangisiyle başlayabilirsiniz?
A. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.
B. Şimdi de konuşmam da “özgürlük” kavramına değineceğim.
C. Sevgili arkadaşlar, sizlere “bilim insanlarının özellikleri” hakkında bilgi vereceğim.
D. Anlattıklarımı, örneklendirmem gerekirse…

 • Cevap: C

7. Berna – Ben bilgisayar kullanmayı bilmiyorum.
Deniz – Bir kursa yazılsana.
Berna
Deniz – Akşamları gidebilirsin.
Berna – Bu kadar şeyi aynı anda nasıl idare edebilirim?
Bu karşılıklı konuşmada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A. Bu saatten sonra mı? B. Tüm gün işte oluyorum. C. Kendime güvenmiyorum. D. Utanıyorum bu yaştan sonra.

 • Cevap: B

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde iyelik eki almış bir sözcük vardır?
A. Bu fidanı, Bahadır’la dikmişti. B. Onu en yakın sırdaş olarak biliyordu. C. Mikrofonu aldı ve herkesi ağlattı. D. Babam, kapının önünde bekliyordu.

 • Cevap: C

9. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir yapım eki almıştır?
A. Satıcıya parasını vermemiş. B. Vericiden sinyal alınamıyormuş. C. O bereyi köşedeki örgücüden aldım. D. Lütfen ama kırıcı oluyorsun.

 • CevapC

10. İnsanlar (1), canım insanlar,
Işıklar, güneşler hep sizin için.
Sizinle anlamlı (2) yıldızlar, deniz.
Sizinle bölüşür sevinci kuşlar.
Siz varsınız, korkunç değil Karanlığı (3) gecelerin (4)…
(İlhan GEÇER)
Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi bir varlığın kime veya neye ait ol duğunu bildiren bir ek almıştır?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

 • Cevap: D
Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı