5-6-7-8.SINIF SORULARI

5. Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 3.Yazılı

1. SEN YARATTIN

Baharları, yazları,

Güneş’i, yıldızları,

Hakk’a tapan bizleri,

Sen yarattın Allah’ım

Bahçeleri gülleri,

Öten bülbülleri,

Dua eden elleri,

Sen yarattın Allah’ım.

M. Yaşar Kandemir

Bu şiirde vurgulanmak istenen husus aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Allah vardır ve birdir.

B) Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.

C) Tüm varlıkları yaratan Allah’tır.

D) Tüm varlıklar birbirlereyle uyum içindedir.

2. Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar

olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu…

(Enbiya suresi, 22. ayet)

Bu ayette vurgulanmak istenen asıl düşünce

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah vardır ve birdir.

B) Her şeyi yaratan Allah’tır.

C) Allah her şeyi işiten ve görendir.

D) Allah’ın her şeye gücü yeter.

3. İhlas suresinde geçen “Allahü’s Samed” ayetinin

anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) De ki: O Allah’tır, bir ve tektir.

B) Her şey ona muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.

C) Ondan çocuk olmamıştır. Kendisi de doğmamıştır.

D) Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir.

4. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen

ibadetlerin tamamı vaciptir?

A) Cenaze namazı kılmak, hacca gitmek, oruç tutmak

B) Kurban kesmek, cuma namazı kılmak, bayram namazı kılmak

C) Hacca gitmek, zekât vermek, vitir namazı kılmak

D) Kurban kesmek, bayram namazı kılmak, vitir namazı kılmak

5. Dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yüce Allah ile iletişim kurma yollarından biridir.

B) Müslümanların başarılı olmak için samimi dua

yapmaları yeterlidir.

C) Allah yalnız kendisine yönelerek O’ndan dilek

ve istekte bulunmamızı istemiştir.

D) Dua etmenin belli bir yeri ve zamanı yoktur.

6. Aşağıdakilerden hangisi bir dua ayeti değildir?

A) “… Rabb’imiz! Biz iman ettik. Bizim günahlarımızı

bağışla…” (Âl-i İmran suresi, 16. ayet)

B) “… Ey Rabb’imiz! Hesabın görüleceği gün beni,

anamı-babamı ve mü’minleri bağışla!” (İbrahim

suresi, 41. ayet)

C) “… Rabb’im! Yüreğime genişlik ver. İşimi bana

kolaylaştır…” (Taha suresi, 25-26. ayetler)

D) “… Hamd alemlerin Rabb’i rahman, rahim,

hesap ve ceza gününün mâliki Allah’a aittir.”

(Fatiha suresi, 2-4. ayetler)

7. Aşağıdakilerden hangisi “niçin ibadet edilir?”

sorusuna cevap oluşturmaz?

A) Verdiği nimetlerden dolayı Allah’a teşekkür etmek için

B) Çevremizdeki insanların beğenisini kazanmak için

C) Allah’a karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek için

D) Allah’ın rızasını kazanmak için

8. Cami ve mescitlerde imamın cemaate namaz

kıldırırken durduğu yere ne denir?

A) Mihrap

B) Minber

C) Vaaz kürsüsü

D) Şadırvan

9. İnsanın Allah’ın hoşnutluğunu gözeterek

kendisine ve çevresine yararlı olmak amacıyla

yaptığı her güzel iş ve davranışa ne denir?

A) Dua

B) Farz

C) Salih amel

D) Tevekkül

10. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in

erkek çocuklarından biri değildir?

A) Kasım

B) Abdullah

C) İbrahim

D) Zeyd

11. Hz. Hatice, Peygamberimizle evlenmeden

önce ona ticari işlerini yürütmesi için bir

teklifte bulunmuştu. Peygamber Efendimiz de

bu teklifi kabul etmiş, böylece Hz. Hatice ile

evliliğe giden bir tanışıklık başlamıştı.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Hatice’nin Hz.

Muhammed’e önce ticaret sonra da evlilik teklifinde

bulunmasının nedenlerinden biridir?

A) Peygamberimizin güvenilir ve dürüst biri olarak

tanınıyor olması

B) Hz. Muhammed’in ticaretle meşgul olan zengin

bir kişi olması

C) Hz. Muhammed’in soylu ve zengin bir aileye

mensup olması

D) Hz. Muhammed’in peygamber olması

12. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in ismi yazıldığında,

söylendiğinde ve duyulduğunda

saygı ifadesi olarak aşağıdakilerden hangisi

kullanılır?

A) (r. a.) = Radiyallahu anh

B) (k. s.) = Kuddise sırruh

C) (c. c.) = Celle celalüh

D) (s. a. v.) = Sallallahu aleyhi ve sellem

13. Aşağıdaki surelerin hangisinde Kâbe’nin yıkılma

teşebbüsü anlatılmaktadır?

A) Yusuf suresi

B) Kureyş suresi

C) Fil suresi

D) Lokman suresi

14. I- Peygamber olarak gönderildiği toplum,

güneşe, aya, yıldızlara ve kendi elleriyle

yaptıkları putlara tanrı diye tapıyordu.

II- Toplumu Allah’ın bir olduğu gerçeğine

iman etmeye davet edince, dönemin kralı

Nemrut tarafından ateşe atılarak öldürülmek

istendi. Ancak ateş onu yakmadı.

Yukarıda anlatılan peygamber aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Hz. Yusuf

B) Hz. İbrahim

C) Hz. Musa

D) Hz. İsa

15. Peygamber Efendimizin doğduğu gecenin yıl

dönümü hangi kandil adı ile bilinmektedir?

A) Kadir

B) Mevlit

C) Mi’raç

D) Berat

16. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece

ülkemizde hangi kandil gecesi olarak kutlanır?

A) Mi’raç

B) Mevlit

C) Kadir

D) Regaib

17. “Bülbülü altın kafese koymuşlar. ‘Ah vatanım!’

demiş.”

Bu sözde vurgulanmak istenen husus aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Özgürlük

B) Ana-baba sevgisi

C) Yaşama arzusu

D) Birlik ve beraberlik

18. Aynı topraklar üzerinde hayat süren, birbirine

ortak değerlerle bağlı insan topluluğu olarak

tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vatan

B) Millet

C) Özgürlük

D) Kültür

19. Aşağıdakilerden hangisi millet olma özelliği

kazandıran değerlerden biri değildir?

A) İnanç

B) Kültür

C) Vatan

D) Ekonomi

20. Bir toprak parçasının vatan olabilmesi için

aşağıdakilerden hangisi şarttır?

A) Bağımsız olması

B) Aynı millete ait olması

C) Ortak dilin konuşulması

D) Aynı din mensuplarına ait olması

 

 

CEVAP ANAHTARI

1. C

2. A

3. B

4. D

5. B

6. D

7. B

8. A

9. C

10. D

11. A

12. D

13. C

14. B

15. B

16. C

17. A

18. B

19. D

20. A

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı