5-6-7-8.SINIF SORULARI

5. Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Yazılı

5.SINIF DİN KÜLTÜRÜ AHLAK BİLGİSİ  2.DÖNEM 2.DEĞERLENDİRME

 1. … De ki; Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur

mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunu düşünüp

anlar.” (Zümer suresi, 9. ayet)

Bu ayette insanın hangi özelliğine dikkat çekilmiştir?

A) Aklını kullanabilmesine

B) İradesini kullanabilmesine

C) İbadet eden bir varlık olmasına

D) İç güdüleriyle hareket edebilmesine

2. • Beş vakit namaz kılmak

Ramazan orucunu tutmak

Zekât vermek

Cuma namazı kılmak

……………………………..

Aşağıda verilen ibadetlerden hangisinin hükmü

yukarıdaki ibadetlerle aynıdır?

A) Hacca gitmek

B) Umre yapmak

C) Kurban kesmek

D) Bayram namazı kılmak

3. Küçük bir tebessüm, içten bir selam,

Dosta hatır soran, bir iki kelam,

Kısaca diyor ki insana İslam,

İhlasla yaptığın, her şey ibadet.

Yaşar Kandemir

Dörtlükte vurgulanmak istenen asıl düşünce

aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanlar Allah’ın selamı ile selamlanmalı.

B) Dostlarla karşılaşınca tebessüm edilmeli.

C) Arkadaşlarımızla karşılaşınca hatırları sorulmalı.

D) İçtenlikle yapılan güzel şeylerin ibadet olduğu

bilinmeli.

4. İhlas suresinde: “Her şey ona muhtaçtır; o,

hiçbir şeye muhtaç değildir.” anlamını ifade

eden ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kul huvallâhu ehad

B) Allâhu’s samed

C) Lem yelid ve lem yûled

D) Velem yekun lehû küfüven ehad

5. Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinin şartlarından

biri değildir?

A) Zengin olmak

B) Akıllı olmak

C) Sağlıklı olmak

D) Ergenlik çağına girmiş olmak

6. Aşağıdakilerden hangisi “mihrab”ın tanımıdır?

A) Camide cuma ve bayram namazlarında hatibin

hutbe okumak için çıktığı merdivenli yüksekçe

yerdir.

B) Cami ve mescitlerde kıble yönünü gösteren,

imamın cemaatle namaz kıldırırken durduğu

yerdir.

C) Caminin içinde vaaz verip cemaati dini konularda

aydınlatan kişinin oturduğu yüksekçe

yerdir.

D) Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için camide

müezzinin ezan okuduğu, sela verdiği, şerefesi

olan, yüksek ve ince yapıdır.

7. • İstekleri Allah’a iletmektir.

Sevinç ve üzüntüleri yaratanla paylaşmaktır.

Allah’a sığınmaktır.

Yukarıda hakkında bilgi verilen terim aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Tevbe B) İman

C) Dua D) Şükür

8. Yaratan Rabb’inin adıyla oku! O, insanı

aşılanmış bir yumurtadan yarattı. Oku! İnsana

bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten

Rabb’in, en büyük kerem sahibidir.

Bu ifadeler hakkında aşağıdaki açıklamalardan

hangisi doğrudur?

A) Fatiha suresinin anlamıdır.

B) Veda Hutbesi’nden bir bölümdür.

C) Kelime-i Tevhid’in Türkçe anlamıdır.

D) Peygamberimize Allah’tan gelen ilk ayetlerdir.

9. Hz. Muhammed’in Hz. Hatice ile evliliğinden

kaç çocuğu olmuştur?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

10. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in

örnek davranışlarından biri olamaz?

A) İsraftan kaçınmak

B) Kusurları yüze vurmak

C) Misafirlere cömert davranmak

D) Akrabalık ve komşuluk ilişkilerine önem vermek

11. Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisinin konusu

akraba ilişkileri ile ilgili değildir?

A) “Şüphesiz Allah; adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara

yardım etmeyi emreder….” (Nahl suresi,

90. ayet)

B) “Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse

akrabalarını ziyaret etsin…” (Buhari, Edeb, 31)

C) “... Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara,

yakın komşuya, uzak komşuya,… iyi

davranın.” (Nisa suresi, 36. ayet)

D) “Yetimi sakın ezme! İsteyeni de sakın azarlama!

(Duha suresi, 9 – 10. ayetler)

12. “Hz. Muhammed’in ailesi Müslümanlar için

örnek bir ailedir. Onlar bir çok sıkıntıya göğüs

germiştir. Birlikte sevindikleri ve üzüldükleri

olmuştur. Böylece onlar, hayatlarının her

alanında gösterdikleri tutum ve davranışlarıyla

çevrelerine örnek olmuşlardır.”

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in ve

ailesinin davranışlarından olamaz?

A) Farklı inanç mensuplarını desteklemeleri

B) Hastaları ziyaret ederek onlara dua etmeleri

C) Akrabalarına ve komşularına ilgi göstermeleri

D) Öksüzleri ve yoksulları gözetmeleri

13. Kur’an-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden

hangisi doğrudur?

A) Tek seferde indirilmiştir.

B) Hz. Muhammed tarafından çoğaltılmıştır.

C) Hiç değişmeden günümüze kadar gelmiştir.

D) Hz. Muhammed tarafından kitap hâline getirilmiştir.

14. Kur’an ayetlerinin, yaklaşık anlamıyla başka

bir dile çevrilmesine ne denir?

A) Meal B) Hadis

C) Tefsir D) Tevil

15. Aşağıdakilerden hangisi Hz. İbrahim’in peygamber

olarak gönderildiği toplumun benimsediği

inançlar arasında yer almaz?

A) Putlara tapınma

B) Güneşe tapınma

C) Ay’a ve yıldızlara tapınma

D) Tek ve bir tanrıya tapınma

16. Aşağıdakilerden hangisi cuma namazına ait

bir bilgi değildir?

A) Öğle namazı vaktinde kılınır.

B) Vacip bir namazdır.

C) Cemaatle kılınır.

D) Hutbe okunur.

17. Recep ayının ilk cuma gecesi idrak edilen ve

“rağbet edilen, çok istenen şey” anlamına

gelen kandil aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mevlit B) Regaib

C) Miraç D) Berat

18. Müminler, birbirlerini sevmekte, birbirlerine

acımakta ve biri diğerini koruma konusunda

bir vücut gibidir…

Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu hadise

örnek oluşturmaz?

A) Arkadaşlarımdan daha yüksek not aldığım için

çok sevindim.

B) Hasta olan arkadaşımı ziyaret edip üzüntüsünü

paylaştım.

C) Yaralanan arkadaşımı hastaneye götürüp

tedavi ettirdim.

D) Doğum gününde arkadaşım için güzel bir

hediye aldım.

19. Biz dünyadan gider olduk

Kalanlara selam olsun

Bizim için hayır dua

Kılanlara selam olsun

Yunus Emre

Bu şiirde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Geçmişlerimizi hatırlamanın ve dua etmenin

önemine

B) Selamlaşmanın güzel bir davranış olduğuna

C) Dünya hayatının geçici olduğuna

D) Her insanın bir gün öleceğine

20. Tahiyyat duasının anlamında aşağıdakilerden

hangisi yer almaz?

A) Selam B) Rahmet

C) Şükür D) Bereket

 

CEVAP ANAHTARI

1. a

2. a

3. d

4. b

5. a

6. b

7. c

8. d

9. c

10. b

11. d

12. a

13. c

14. a

15. d

16. b

17. b

18. a

19. b

20. c

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı