1-2-3-4.SINIF SORULARI

4.sınıf 2.dönem Sosyal Bilgiler Dersi 3. değerlendirme sınavı

A. Aşağıdaki tümcelerden doğru olanları başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. (10×2=20P )

( ) Emniyet Teşkilatı sosyal bir örgüttür.
( ) Kurtuluş Savaşı, Türk ulusunun dayanışması sonucu kazanıldı.
( ) Bilinçli bir tüketici, aldığı ürüne dikkat ettiği gibi tüketici haklarını da bilir.
( ) Hicri takvim, Hz. İsa’nın doğumuyla başlar.
( ) İllerde devlet adına kararlar alan en yetkili kişiler valilerdir.
( ) Yerel seçimler 5 yılda bir yapılır.
( ) Milletvekili seçilme yaşı 35’tir.
( ) İlk TBMM 115 milletvekili ile çalışmalara başlamıştır.
( ) Belediye başkanları atama yoluyla göreve gelirler.
( ) Ülkemizde oy kullanma yaşı 18’dir.

B.Aşağıdaki tümcelerde boş bırakılan yerleri tablodaki uygun sözcüklerle tamamlayınız.(10×2=20p)

resmi kurumlar Lozan Barış Antlaşması Mondros Ateşkes Antlaşması kamuoyu vergi
23 Nisan 1920
çöl
Fen İşleri Müdürlüğü 29 Ekim 1923 kaymakam

1) Bir toplumdaki yaygın düşünce biçimine,toplumun büyük kesimince benimsenen düşünceye ________________________________ denir.
2) Devlet tarafından oluşturulan kurumlara________________________________denir.
3) Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda ________________________________ imzalanmıştır.
4) Tema Vakfı’nın kuruluş amacı Türkiye’nin______________________olmasını önlemektir.
5) Devletin giderlerini karşılamak amacıyla herkesin gelirinden belli oranlarda alınan paraya _______________ denir.
6) Yolların yapımı , bakımı ve onarımını yapan belediye birimlerinden biri de ___________
______________ __________________’dür.
7) TBMM _______________________tarihinde açıldı.
8) İlçelerde devlet adına kararlar alan en yetkili kişi _____________________dır.
9) Cumhuriyet __________________________ tarihinde ilan edildi.
10) 24 Temmuz 1923’te imzalanan ________________________________________ile Türk Devleti bağımsızlığını tüm dünyaya ilan etti.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz. (8×5=40 Puan )

1-) Aşağıdakilerden hangisi bir yerel yönetici değildir?
A) Belediye başkanı B)Kaymakam C) Köy muhtarı D) Mahalle muhtarı

2-) Bir devletin bağımsızlığın sembolü nedir?
A)Devlet B)Devler Başkanı C)Halk D)Bayrak

3-) “Ulusal egemenlik” ne demektir?
A) Egemenliğin bir kişide olmasıdır. B) Egemenliğin bir grupta olmasıdır.
C) Egemenliğin mecliste olmasıdır. D) Egemenliğin millette olmasıdır.

4-)Atatürk’ün aşağıdaki sözlerinden hangisi bilimsel çalışmaların önemini vurgulamaktadır?
A-Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.
B-Ne mutlu, Türküm diyene
C-Hayatta en hakiki mürşit ilimdir
D-Öğretmenler , yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.

5-) M. Kemal Atatürk’e “gazilik” ünvanı ve “mareşallik” rütbesi hangi savaşta verilmiştir?

A- I.İnönü Muharebesi B- Sakarya Savaşı C-II. İnönü Muharebesi D- Çanakkale Savaşı

6-) I. Erzurum Kongresi
II. Cumhuriyet’in ilânı
III.TBMM’nin açılması
IV.Amasya Genelgesi
Yukarıdaki olayların kronolojik sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) IV-I-III-II B) IV-II-I-III C) I-IV-III-II D) IV-II-III-I

7-) Aşağıdakilerden hangisi iletişim alanında kullanılan bir ürün değildir?
A) bilgisayar B) projeksiyon C) telgraf D) faks

😎 Okullarda yapılan deprem tatbikatını düzenlemek hangi eğitici kulübün görevidir?
A) Sivil Savunma Kulübü B) Satranç Kulübü
C) Kızılay Kulübü D) Sağlık Temizlik Kulübü

D-) Aşağıdaki soruları tabloya göre cevaplayınız.(2×5=10 Puan)

Milletvekili (1) Vali (2) Belediye başkanı (3) Kaymakam (4)

Köy muhtarı (5) Okul müdürü (6) Mahalle muhtarı (7) Öğretmen (8)

İhtiyar heyeti (9) İmam (10)

Seçimle işbaşına getirilenlerin numaralarını yazınınız :___________________________
Atama ile işbaşına getirilenlerin numaralarını yazınınız:__________________________

-İlk Anayasanın Kabulü
– Saltanatın Kaldırılması
– Ankara’nın Başkent Oluşu
– Cumhuriyetin İlanı
– Atatürk’ün Samsun’a Çıkışı

1-_________________________________

2-_________________________________

3-_________________________________

4-_________________________________

5-_________________________________

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı