1-2-3-4.SINIF SORULARI

4.sınıf 2.dönem Fen ve Teknoloji Dersi 3. değerlendirme sınavı

A)  Aşağıdaki  cümlelerden  doğru  olanının  sonuna  (D),  yanlış  olana  (Y)  yazınız.(1O puan)  
(       ) Yeşil bitkiler  kendi  besinini  üretirler.
(       ) Toprakta ve  suda hava  yoktur.
(       ) Mikroskobik  canlıların  hepsi  zararlıdır.
(       )Taş  küre  ile    ağır  küre  iç içedir.
(       )Dünya’nın  merkezinde  bulunan  katman   ateş küredir.
(       )Hayvanlar yönelme şeklinde hareket ederler.
(       )Hayvanlarda büyüme yaşamları boyunca devam ederken, bitkilerde büyüme süresi sınırlıdır.
(       )Uyku halindeki canlı varlıklar, uygun koşullar oluştuğunda canlılık özelliği gösterirler.
(       ) Hayvanlar solunum sırasında havadan oksijen alıp karbondioksit verirler
(       )Bitkilerin besinlerini yapma olayına fotosentez denir.

B)     Aşağıdaki  cümlelerdeki  boşluklara  uygun    sözcükler  yazınız.  (1O puan)     
Bitkilerin  solunum  ve  boşaltım  organı   ………………dır.
Mikroplar  ancak  ………………………la  görülür.
Gözle  görülmeyen  canlılara  ………………………..denir.
Tavuk,  kuş,  yılan  …………………….. çoğalan  hayvanlardır.
Canlıların çevreden gelen uyartılara tepki göstermesine ……………….denir.
Taş, kaya, toprak  …………………………..varlıklardır.
Hayvanlar ……………,……………,…………………………beslenirler.
…………………… ve ……………………….. uyku halindeki canlılardır.
Belli bir bitki ve hayvan topluluğunu barındıran yerlere………………………………denir.
İnsanlar, hayvanlar,bitkiler …………………………….. varlıklardır.

1. Aşağıdakilerden hangisi  erozyonu azaltıcı önlemlerden biri değildir?
A) Dik tepe yamaçlarına teraslama yapmak.
B) Ağaçlandırma yapmak.
C) Doğal bitki örtüsünü korumak.
D) 
Ormanı  korumamak.
2. Aşağıdaki maddelerden hangisi yapay bir maddedir?
A)Petrol                 B)Pamuk                 
C)
 Kum            D) Cam

3. I.Kokulu olması      II.Gözle görülebilmesi
III. Bir yer kaplaması    IV. Saydam olması
   Yukarıdakilerden hangisi maddelerin ortak özelliklerindendir?
          A)  I                      B) II
C) III                        D) IV
4. Aşağıdaki hareketlerden hangisinde hızlanma hareketi vardır?
A) Harekete başlayan gemi       
B)
 İniş yapan helikopter
C) Durağa yaklaşan otobüs
D) Duvara çarpan top

5. Aşağıdakilerden hangileri doğurarak (memeli canlı) çoğalır?
I.Yarasa       II.Yunus
III.Timsah     IV.Keçi    V.Kartal

A) I-II-V    B) II-III-IV
C) I-III-IV      D) I-II- IV

6.Sıvı bir maddenin ısı alarak gaz haline dönüşmesine ne ad verilir? 
A) Erime               B) Donma     
C)
 Buharlaşma     D) Yoğunlaşma

7. Aşağıdakilerden hangisi  insanlar tarafından gerçekleştirilen ve doğal çevreyi bozan etmenlerden değildir ? 
A) Depremler          B) Fabrika atıkları
C)
 Yanardağlar   D) Heyelan

8. Aşağıdakilerden hangisinin toprak oluşumuna etkisi yoktur? 
A) Kayaçların yağmur ve kar suları ile aşınması         
B)
 Suların bilinçsizce kirletilmesi
C) Rüzgarların kayaçları aşındırması
D) Kayaların soğuktan çatlaması

9. Aşağıdakilerden hangisi  otla beslenen hayvandır? 
A) Kuzu                B) Köpek
C) Balık                   D) Aslan

10. Aşağıdakilerden hangileri uyku halindedir?
I. Kuru soğan    II.Erik çekirdeği    III.Tohum       IV. Küp şeker 
A) I ve II               B) I ve III
C)  I,II ve III         D) II,III  ve IV

12. Canlıların nesillerini sürdürebilmek için çoğalmaları olayına  ne ad verilir?
A) Üreme                       B)  Büyüme
C) Boşaltım                       D)  Uyartıya tepki

13.Canlılar çevrelerinden gelen uyartılara tepki verirler.
Aşağıdakilerden hangisinde uyartı – tepki ilişkisi yoktur?
A)  Havalar soğuyunca ağaçlar yaprağını döker
B)  Tilkiyi gören tavşan kaçar.
C)  Güneş çıkınca yapraklar güneşe yönelir.
D)  Yumurtadan civciv çıkar

14. Aşağıdakilerden hangisi hayvanların hareket şekillerinden biri
değildir?
A)  Yürüme ve koşma             B)  Kökleri ile suya yönelme
C)  Sürünme                            D)  Yüzme

15.  Gözle görülemeyen canlılara ne ad verilir?
A)  Küçük canlılar                        B)  Lam canlılar
C)  Lamel canlılar                         D)  Mikroskobik canlılar

16.  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)  Bitkiler kendi besinlerini kendileri yaparlar.
B)  Bitkiler besin bulmak için yer değiştirirler.
C)  Hayvanlar besinlerini doğadan hazır alırlar.
D)  Hayvanlarda otobur, etobur ve hem otobur hemde etoburlar olmak  üzere 3 çeşit beslenme vardır.

17.  Aşağıdakilerden hangisi uygun koşullar oluştuğunda canlılık  özelliği gösterirler?
A)  Taş                B)  Horoz
C)  Saman           D)  Yumurta

18. Bir yaşam alanındaki varlıklardan hangisi bir özelliği ile diğerlerinden farklıdır?
A)  Taş                B)  Toprak
C) Kırkayak              D)  Su

19. Aşağıda canlı ve yaşam alanı ikilisi verilmiştir. Bunlardan 
hangisi yanlış verilmiştir?
A)  Tırtıl  – ağaç yaprakları
B)  Karınca – toprağın altı
C)  Solucan – güneşlik yerler
D)  Salyangoz – nemli ve gölgelik yerler

20. Gözle görülemeyecek canlıları incelemek için kullanılan 
alete ne ad verilir?
A)  Steteskop                   B)  Kavanoz
C)  Mikroskop                  D)  Lamel

21. Aşağıdakilerden hangisi doğal bir yaşam alanıdır?
A)  Göller                                  B)  Akvaryum
C)  Hayvanat bahçesi                 D)  Kümesler

 

22. Elektrikli eşyalar ve kullanım amaçları çiftlerinden hangisi 
yanlış verilmiştir?
A)  Çamaşır makinesi – hareket
B)  Telefon  –   haberleşme
C)  Bilgisayar – ısınma
D)  Ampul – aydınlatma

23.     Kol saati            –           El feneri             –            Ampul   
         Uzaktan kumandalı araba        –   Televizyon         –          Bilgisayar
Yukarıdaki araçlardan kaç tanesi pille çalışır?
A)  3                    B)  4                          C) 2                  D)  6

24. Aşağıdakilerden hangisi evimizde kullandığımız elektrikli 
aletlerden biri değildir?
A)  Fırın                                          B)  Çamaşır makinesi
C)  Saç kurutma makinesi                D)  Tepegöz
25. Aşağıdakilerden hangisi bir yaşam alanında bulunabilecek ca-
lılık kanıtlardan değildir?
A) Tüyler                                  C)  Yumurtacıklar
C) Oyuklar                                D)   Küçük taşlar
26. Ormanların yok edilmesi aşağıdakilerden hangisine neden 
olmaz?
A)  Canlı çeşitliliği azalır
B)  Hava kirliliği artar
C)  Toprağın verimi artar
D)  Yaşam alanları yok olur

27. Aşağıdakilerden hayvanlardan hangisi suda yaşamaz?
A)  Köpek balığı                         B)  Yunus
C)  Ceylan                                 D)  Ahtapot

29Hayvanların bazılarının yaşama alanı hem karalar hem de sular olabilir.Aşağıdakilerden hangisini her iki yaşam alanında görebiliriz?
A) Karınca               B) Yarasa               C)  Balina         D) Kaplumbağa

30. Canlılar canlılığını devam ettirebilmek için beslenir.Beslenme ile alınan besinler canlı tarafından kullanılır.
     Bu kullanım sonucunda oluşan atıklar dışarıya atılır.Bu işleme ne ad verilir?
  A) Dolaşım             B) Boşaltım             C) Hareket       D) Beslenme

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı