Bilgi Yarışması Soruları

100 Temel Eser Yarışma Soruları -100 Adet

1) Antonyo Folko’yu neden kasabaya götürmek istemişti?

A) Kendisine yardım etmesi için
B) Kasabadaki yarışmaları, arenaları ve boğaları göstermek için
C) Lunaparkta oynatmak için
D) Halasıyla görüştürmek için

2) Antonyo’nun mesleği ve yaşadığı yerle ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Balıkçılık-Kasabada bir evde yaşamaktadır.
B) Seyislik-Taşlık bir bayırın yamacındaki bir kulübede yaşamaktadır.
C) Seyislik- Ahırda atlarla beraber yaşamaktadır.
D) Çiftçilik-Tarlasındaki kulübede yaşamaktadır.

3) Aşağıdaki şıkların hangisinde Folko’nun dedesinin adı ve mesleği doğru verilmiştir?

A) Antonyo-Seyislik
B) Ösebyo-Çiftçilik
C) Cuzeppe-Balıkçılık
D) Ösebyo-Balıkçılık

4) Beyaz Yele’ yi alevler arasından kim kurtarmıştır?

A) Beyaz Yele’ nin annesi
B) Antonyo
C) Ösebyo Dede
D) Folko

5) Anne kısrak hırsızların elinden kurtulunca neden kaçmayarak geri dönmüştür?

A) Yavrusu geride kaldığı için
B) Kaçamayacak kadar yorgun olduğu için
C) Yaralı olduğu için
D) Ormanda kaybolduğu için

6) Beyaz Yele’nin Folko’nun evinden kaçtıktan kısa bir süre sonra, tekrar gelip Folko’ya sığınmasının sebebi neydi?

A) At hırsızlarından kaçtığı için.
B) At, annesini bulduğu için gelmişti.
C) Yarası olduğu için geldi. Folko’nun kendisini iyileştireceğine inanıyordu.
D) Folko’nun ailesi atı bulup zorla Folko’ya teslim etmişti.

7) Kazan oğlu Uruz’u ve yurdunu esir alan Şökli Melik, aldığı esirlere aşağıdakilerden hangisin yapmamıştır?

A) Kazan Han ‘ın ihtiyar anasını kara deve boynunda asılı olarak götürdü.
B) Kazan Han’ın hanımı Burla Hatun’a kadeh sundurmak istedi.
C) Kazan Han’ın oğlu Uruz’u çengele asıp etini pişirip yedirmek istedi.
D) Kazan Han’ın hanımı Burla Hatun’un yanındaki ince belli kırk kızı öldürmek istedi.

8) Dirse Han’ı neden kara çadıra yerleştirdiler?

A) Rahat etmesi için
B) Çocuğu olmadığı için
C) Hasta olduğu için
D) Suçlu olduğu için

9) Aşağıdakilerden hangisi, Kam Büre’nin oğlu Bamsı Beyrek’e isim verilmesine sebep olan olaydır?

A) Gaza ederek bezirgânların malını kâfirlerden kurtarması
B) Savaşarak Gürcistan kâfirlerini ülkesinden çıkarması
C) Kudretli Oğuz beylerinin duasını alması
D) Boz aygırın sırtını yere getirmesi

10) Dede Korkut hikayelerin yazarı kimdir?
A) Dede Korkut B) Eflatun Cem Güney
C) Oğuz Kağan D) Anonim

11) Deli Dumrul’a canını seve seve veren kimdir?

A) Annesi C) Oğlu
B) Babası D) Eşi

12) Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Destanları’nda yer alan eski Türk geleneklerinden değildir?

A) Hikayelerin hepsinin bir toyla(eğlenceyle) başlaması
B) Çocuklara ad verilirken yaptıkları işlerin üstünlüklerinin gözetilmesi
C) Oğuzların önemli meselelerini Dede Korkut’a danışmaları
D) İsim alacak her çocuğun büyü yapmayı öğrenmesi gerektiği

13)

“Çocuğu olmayan bir Oğuz Beyi’nin bir toyda kara otağa oturtulması, Allah’a dua edip bir erkek çocuğa kavuşması ve yıllar sonra dostu bildiği düşmanlar tarafından babasına kötülenip ölümü istenen bir yiğidin düştükleri tuzağı anlayıp esir alınan babasını namertlerden kurtarışı anlatılmaktadır.”

Bu Dede Korkut hikayesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kam Büre Beg oğlu Bamsı Beyrek
B) Dirse Han oğlu Boğaç Han
C) Salur Kazan’ın evinin yağmalanması
D) Koca Duha oğlu Deli Dumrul

14) Dirse Han, oğlu Boğaç Han’ı niçin öldürmek istemiştir?

A) Babasına karşı geldiği için
B) Dirse Han’ın adamları Boğaç Han’a iftira attığı ve Dirse Han’ın da onlara inandığı için
C) Düşmanla iş birliği yaptığı için
D) Dirse Han’ın yiğitleriyle dostluk kurduğu için

“Şökli Melik, Salur Kazan’ın evini yağmalamış; eşini, oğlunu, anasını, bütün malını mülkünü yanında götürmüştür. Salur Kazan, Şökli Melik’le karşılaşınca kendine ait olanlardan yalnızca birini istemiştir.”

15) Salur Kazan aşağıdakilerden hangisinin kendisine verilmesini istemiştir?

A) Eşini B) Oğlunu
C) Anasını D) Malını mülkünü

16)
“Alırsan ikimizin canını birlikte al,
Korsan ikimizin canını birlikte ko,
Keremi çok Kadir Tanrı!”

Deli Dumrul, canlarını almaması için Allah’a yukarıdaki duayı etmiştir. Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Deli Dumrul’un duasını Allah kabul etmiştir.
B) Allah, Deli Dumrul’un eşinin canını almamıştır.
C) Deli Dumrul’un anne ve babasının canını almıştır.
D) Allah, Deli Dumrul’un canını almıştır.

17) Köylü kadının öz oğlunu vurarak öldürmesi hangi savaşta olmuştur?

A) Trablusgarp Savaşı
B) I. Dünya Savaşı
C) İstiklal Savaşı
D) Balkan Savaşı

18) Domaniçli kadının kendi oğlunu “öldürme sebebi” aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Oğlunun amansız bir hastalığa yakalanması
B) Oğlunun düşman askerine casusluk etmesi
C) Oğlunun kötü yola düşmesi
D) Oğlunun savaştan kaçması

19) Domaniçli kadının kocası neden öldü?

A) Bir kan davasında öldürüldü.
B) Birinci dünya savaşında bir cephede savaşırken öldü.
C) Anlaşmazlık sonucu çıkan bir kavgada öldü.
D) Yakalandığı amansız bir hastalıktan kurtulamadığı için öldü.
20) Kocasının ölümünden sonra Domaniçli kadın hayatını neye adadı?

A) Kocasının intikamını almaya
B) Oğlunu vatana hayırlı bir evlat olarak yetiştirmeye.
C) Ailesini zenginlik içinde yaşatmaya
D) Köyündeki öğrencileri yetiştirmeye

21) Aşağıdakilerden hangisi yazarın Domaniç’e gidişi hakkındaki düşünceleri arasında yer almaz?

A) Anadolu’nun bilmediği bir köşesini
görecekti.
B) Bir yurt kadınının kahramanlığını daha yakından inceleyecekti.
C) Kurtuluş Savaşı’nda yaşananları daha yakından inceleyecekti.
D) O bölgedeki insanların fikirlerini daha iyi anlayacaktı.

22) “Domaniç Dağlarının Yolcusu” adlı eserde yazar hangi şehre gitmektedir?

A) Bursa B) İstanbul C)Ankara D) İzmir

23) İnegöl’den hareket ettikten sonra konakladıkları köyde Şukûfe NİHAL’den köylüler ne istemiştir?

A) Okullarına öğretmen verilmesi için bir yazı yazmasını
B) Kendisine köylerinde öğretmenlik yapmayı teklif etmiştirler
C) İstanbul’dan kütüphanelerine kitap göndermesini
D) Kendilerini unutmamasını, tekrar köylerine gelmesini

24) “Domaniç Dağlarının Yolcusu ’’ adlı kitabın ana fikri nedir?

A) Vatan ve yurt sevgisinin her şeyden üstün olması
B) Domaniç’in tanıtılması
C) Domaniç kadınının zorlu yaşamı
D) Memleket sorunları

25) Yazarın ziyaret ettiği köylerde ve kasabalarda köylülerin hangi özellikleri yazarı çok etkilemiştir?

A) Misafirperverlik
B) Hoşgörülü olmaları
C) Türküleri çok sevmeleri ve söylemeleri
D) Geleneklerine bağlı olmaları

26) Yazarı İnegöl’de şaşırtan ve memnun eden olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eserlerini okumuş bir polisle karşılaşması ve polisin, yazarın şiirini okuması
B) Kaymakamın, yazarı kapıda karşılaması
C) Yazarın kalacağı otelin çok lüks olması
D) Yazarın, aradığı kişiyi bulması

27)

“Çok sevdiğim, az tanıdığım Anadolu’nun yanık bağrından bir ses… Onun ruhundan kopmuş bir hava… Anadolu! Baştan başa şiir dolu Anadolu!.. Küçüklüğümde güzelliği, saflığı, tehlikeler dolu uçurumlu yolları, efsaneleriyle gözlerimde esrar dolu bir engin gibi canlanan memleketin, bütün ömrümde hasretini çektim. Beni şehre bağlayan vazifelerden fırsat buldukça her zaman ona koştum.”

Yukarıdaki paragrafa göre değerlendirildiğinde yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Yazar, Anadolu’ya her zaman gidememektedir.
B) Yazar, çocukluğundan beri Anadolu’nun özlemini çekmiştir.
C) Yazar, Anadolu’yu karış karış bilmektedir.
D) Yazar, Anadolu’ya ve Anadolu insanının kültürüne hayrandır.

28)
“Köyü sevimli yapmakta, köy sevgisini, ülküsünü aşılamakta, gençliğin terbiyesini üzerlerine alanların ne büyük rolü, önemi vardır. Onlar gençliğe mektep sıralarında iken yurt için fedakârlık zevkini öğretmeli. Hele köyden gelip şehirde okuduktan sonra tekrar köye dönmek istemeyenleri bu büyük şehir hastalığından korumak için onlara kendi doğup büyüdükleri yeri yükseltmek zevkini, gururunu aşılamalıdır.”

Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi Şukûfe Nihal’in “köy” ile ilgili düşüncesini yansıtmamaktadır?

A) Yazara göre gençliğe köy sevgisinin kazandırılması eğitimi yönetenlerin işidir.
B) Gençlerin büyük şehirlere yöneldiğini ifade etmiştir.
C) Gençlere doğup büyüdükleri yer için çalışma duygusu kazandırılmalıdır.
D) Eğitim görmüş kişiler sadece büyük şehirlerin gelişmesi için uğraşmalıdır.

29) Kitapta sözü edilen kadının onu istemeye gelenlere cevabı nedir?

A) Defolun evimden!
B) Sizi buraya kim gönderdi?
C) Ben evlenmeyi düşünmüyorum.
D) Aslan yatan yere ben köpek bağlamam.

30) Halime, Temel Reis öldükten sonra hayatının geri kalanını neye adamıştır?

A) Oğlu Memiş’e
B) Asker kaçaklarını yakalamaya
C) Cepheye cephane taşımaya
D) Cephede şavaşmaya

31) Halime Kaptan’ın kocasının askerden kaçıp köye gelmesinin nedeni nedir?

A) Çocuklarını çok özlemiş olması.
B) Babasının ölmesi.
C) Kadınların namusuna musallat olan bir iki kişinin hakkından gelmek.
D) Köylünün Halime’ye kötü davrandığını duyması.

32) Halime’nin kaptanlık yapmaya başlamasının nedenleri arasında değildir?

A) Temel Reis’in ölmesi
B) Kocasının askere gitmesi
C) Evini geçindirmek zorunda kalması
D) Çok bilgili ve becerikli olması

33) Halime Kaptan adlı romanda köy korucusu kimdir?
A) Haşim Bey
B) Halil ve Zeynel
C) Çipil Reşit
D) Sabri Ağa

34) Halime Kaptan adlı romanda “Üçerleme” ne anlama gelmektedir?

A) Üç kişilik grup oluşturma
B) Karadeniz’e özgü bir dalga biçimi
C) Karadeniz’e özgü bir deniz seferi
D) Karadeniz’e özgü bir haberleşme yolu

35)Barakaya gelen kızın ayağı neden aksıyordu?

A) Doğuştan özürlüydü.
B) Bir trafik kazasında yaralanmıştı.
C) Üzerine babasını kestiği ağaç düşmüştü.
D) Annesi can çekişirken üzerine düşüp ezmişti.

36) Simon’un mesleği nedir?

A) Çiftçi
B) Kunduracı
C) Doktor
D) Öğretmen

37) Simon ne için para biriktiriyordu?

A) Yeni bir ev almak için
B) Yeni bir kürk almak için
C) Bir dükkân açabilmek için
D) Eşine mücevher almak için

38) Aşağıdakilerden hangisi Michael’in öğrenmesi gereken üç gerçekten biri değildir?

A) İnsanın kalbine ne hükmeder?
B) İnsana ne verilmemiştir?
C) İnsan ne ile yaşar?
D) İnsanlarla nasıl dost olunur?

39) Allah’ın Michael’i cezalandırma sebebi neydi?

A) Michael içkici bir adamdı.
B) Allah’a itaat etmediği için cezalandırıldı.
C) Michael, kötülük yapan bir melekti, insanlara zarar veriyordu.
D) Michael, diğer meleklere kötü davranıyor, onlara kötü sözler söylüyordu.

40) Aşağıdakilerden hangisi Simon’un yardımcısının cennete geri dönmesi için öğrenmesi gereken hakikatlerden biri değildir?

A) İnsan içinde ne barındırır?
B) İnsana verilmeyen nedir?
C) İnsan ne ile yaşar?
D) İnsana ne kadar toprak gerekir?

41) Pahom’un malını mülkünü satıp köyden ayrılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Daha verimli topraklara yerleşerek zengin olma düşüncesi
B) Mahkemenin aleyhinde karar vermesi
C) Köylülerin sürekli arazisine saldırmaları
D) Satın aldığı arazinin borcunu ödeyememesi

42) Aşağıdakilerden hangisi Mihael’in gülmesini sağlayan olaylardan değildir?

A) Matriyona’nın ona yemek vermesi
B) Bey’in barakaya gelmesi
C) Kadının çocuklarla gelmesi
D) Simon’un ona yardım etmesi

43) Aşağıdakilerden hangisinde yazar- eser eşleştirmesi yanlıştır?

A) Osmancık-Tağrık BUĞRA
B) Ernest Hemingway- İnsan Ne ile Yaşar?
C) Rene Gulliot- Beyaz Yele
D) Christy Brown- Sol Ayağım

44)
…ardından Simon sordu: “Neymiş o üç hakikat?”
Mihael cevapladı; “ Allah’ın bana söylediği ilk soru şuydu. ‘İnsanın kalbine ne hükmeder?’ ve anladım ki insanın kalbine …………. hükmeder.

“İnsan Ne ile Yaşar” eserinde geçen bu konuşmada boş bırakılan yere ne getirilmelidir?

A) Hırs B) Çalışma
C) Para D) Sevgi

45)Yazarın en büyük zaafı nedir?

A) Çiçekler B) Çocuklar
C) Kitaplar D) Yemekler

46) Yazarın ilk öğrencisi ve ilk küçük dostum diye tabir ettiği kişi kimdir?

A) Nadide B) Mefharet
C) Fatma D) Selim

47) Annesinin ölümünün ardından hizmetçisi ile evlenen babasının kendileriyle ilgilenmemesi ve okula yavan ekmek getirerek yemesi gibi mağduriyetler yaşayan öğrenci kimdir?

A) İrfan B) Nadide
C) Zeyno D) Osman

48) Aşağıdakilerden hangisi “Benim Küçük Dostlarım” kitabının bölümlerinden değildir?

A) Bal Gibi İsim Tamlaması
B) Beni Çileden Çıkaran
C) Kızıl Saçlar
D) Tatlı Afacanlar

49) “Kasketli Başlar” ifadesini Halide Nusret ZORLUTUNA kimler için kullanıyor?

A) Askerler B) Öğrencileri
C) Okul Müdürleri D) Polisler
50) Kitapta, öğretmenin öğrenciler konusunda sık sık sitem ettiği husus nedir?

A) Unutulmak, bir vefasızlık örneği olarak unutulmak
B) Yalan söylemek
C) Arkadaşları ile geçinememek
D) Hırsızlık yapmak

51) Aşağıdakilerden hangisi okuduğunuz kitabın konusu değildir?

A) Huzur evindeki insanların dostlukları anlatılıyor.
B) Çocukları çok sevdiği için öğretmenlik mesleğini seçmiş olan bir öğretmenin yaşamı.
C) Bütün yurt çocuklarına karşı gerçek bir ana sevgisi taşıyan ve onlara elinden geldiği kadar kanat geren, onları yetiştirmeye çalışan bir öğretmenin yaşamını anlatıyor.
D) Cumhuriyet’in kurulduğu ilk yıllarda, özveriyle çalışan bir öğretmenin öğrencileri ile olan anılarını anlatıyor

52) Kitabın “C…” bölümünde anlatılan Halide Nusret’in “Asla affetmiyorum!” diye bahsettiği öğrencisi nasıl bir hata yapmıştır?

A) Halide Nusret’in inancını yıkmıştır.
B) Okulunu yarım bırakmıştır.
C) Askerden kaçmıştır.
D) Arkadaşlarına iftira atmıştır.

Hakikat doğacak bir güneştir inan!
Mümkün mü geceler sabah olmasın?

53) Yukarıdaki dizeler hangi olay sonunda bir öğrenci tarafından okunmuştur?

A) Öğretmenler Günü kutlamasında
B) Yapılan bir yanlışlıktan sonra gerçeğin bulunmasından sonra
C) Şiir yarışmasında kazanılan birincilikten sonra
D) Bir öğrencinin ölümünün ardından
54) Yazar bir yaşından yirmi yaşına kadar olan her çocuğu neye benzetiyor?

A) Mum ışığına
B) Meraklı bir kitaba
C) Gökteki yıldızlara
D) Su perisine

55) Yazarın sınıfta oynadığı oyun nedir?

A) Öğrencilerin ailelerini hayallerini kurmak
B) Hayallerinin resimlerini çizdirmek
C) Okunan şiirlerin yazarlarını bulmak
D) Öğrencilerin ilerideki hayallerini kurmak

56)
“Aydos, alınması zor bir kaledir. Günlerce savaşılmıştır; ancak ele geçirilememiştir. Savaş sırasında beklenmedik bir olay gerçekleşmiş ve Aydos Kalesi alınmıştır. “

Bu beklenmedik olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nikiforos kaleyi teslim etmiştir.
B) Nikiforos’un yeğeni Evdoksiya kalenin kapılarını açmıştır.
C) Gazi Rahman’ın okuduğu ezandan etkilenerek Nikiforos Müslüman olmuştur. Kaleyi teslim etmiştir.
D) Mihail Kosses, Nikiforos’u kaleyi teslim etmesine ikna etmiştir.

57) Şeyh Ede Balı kızını Osmancık’a ilk önce hangi sebepten ötürü vermek istememiştir?

A) Osmancık kızını geleneklere uygun istememiştir.
B) Kızı ilk önce Osmancık’ı istememiştir.
C) Osmancık olgunlaşmamıştır, gücünü kontrol edememektedir.
D) Osmancık’ın ahlakı bozuktur.
58) Osmancık’ın gördüğü rüyadaki çınar ağacı neyi temsil eder?

A) Malhun Hatun’u
B) Ede Balı’yı
C) Gündüz Bey’i
D) Osmancık’ın kuracağı devleti

59) Osmancık’ın başa geçmesinden sonra, onu her fırsatta eleştiren, başa geçmesini çekemeyen ve başa geçmek için fırsat kollayan şahsiyet kimdir?

A) Savcı Bey
B) Konur Alp
C) Gündüz Bey
D) Dündar Bey

60) Osmancık’ın çok sevdiği atının ilk adı neydi?

A) Gül Işık B) Al Işık
C) Can kız D) Uruz

61) Osman Bey’in ve tüm yöre halkının yönünü değiştiren olay nedir?

A) Osman Bey’in evlenmesi
B) Osman Bey’in Söğüt’ten göç etmesi
C) Osman Bey’in Şeyh Ede Balı ile tanışması
D) Ertuğrul Gazi’nin ölmesi

62) Osman Bey, Mihail Kosses ile nasıl tanışmıştır?

A) Avdan dönerken, kavga edenleri ayırırken tanışmıştır.
B) Ava giderken yolda tanışmıştır.
C) Avda tesadüfen tanışmıştır.
D) Evde tanışmıştır.

63) Ede Balı Ertuğrul Gazi’nin yerine geçecek olan Osmancık’tan aşağıdakilerden hangisini istememektedir?

A) Hoşgörülü olmasını
B) Bütünleyici olmasını
C) Adil olmasını
D) Kavgacı olmasını

64) Osmancık, Bey olunca Şeyh Ede Balı’nın Osmancık’a söylediği son iki öğüt nedir?

A) Güçlü ve cesur ol.
B) Merhametli ve tutumlu davran.
C) Ululanma, düşmanını hor görme.
D) Vefakâr ve saygılı davran.

65) Osmancık adlı eserde Osman Bey ölüm döşeğinde niçin Allah’tan biraz zaman istemektedir?

A) Edirne’nin fethini görmek için
B) Oğlu Orhan’a güvenmediği için
C) Ölümden korktuğu için
D) Bursa’nın fethini görmek için

66) Türk törelerine ve birlik, beraberliğine hayran kalan ve sonunda Müslüman olan Osman Bey’in arkadaşı kimdir?

A) Aya Nikola
B) Ertuğrul Gazi
C) Mihail Kosses
D) Kalanoz

67) Christy’in bir süre sonra kardeşleri ile dışarı çıkamamasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Annesinin izin vermemesi
B) Hastalığının ilerlemesi
C) Onu taşıdıkları arabasının kullanılamaz hale gelmesi
D) Kardeşlerinin artık onunla uğraşmak istememesi

68) Annesinden sonra kendisine en büyük ilham kaynağı olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Jenny B) Matrıona Kassel C) Bayan Polkins D) Katrıona Delahunt

69) Bakıcı kızın Chrısty’e kazandırdığı hobi nedir?

A) Şarkı söylemek
B) Gitar çalmak
C) Resim yapmak
D) Top oynamak

70) Christy kendi hayat hikayesini anlatan romanı yazarken kimden yardım almıştır?

A) Doktordan
B) Annesinden
C) Babasından
D) Bakıcısından

71) Christy BROWN’ın babası ve kardeşlerinin mesleği nedir?

A) Ayakkabıcılık
B) Balıkçılık
C) Çiftçilik
D) Duvar ustalığı

72) Christy’in başardığı çalışmalardan hangisi diğerlerine göre en son gerçekleşmiştir?

A) “A” harfi yazması
B) Adının ve soyadının ilk harfleri olan C-B yazması
C) “Anne” sözcüğünü yazması
D) Sol ayağıyla tebeşiri tutması

73) Christy, annesine neden mektup yazmıştır?

A) Hastanede onu çok özlediği için
B) Annesi bir süre ayrı yaşadığı için
C) Annesi doğuma gittiği için
D) Kendisi tedavi için şehirden ayrıldığı için

74) “Sol Ayağım” adlı eserin kahramanı gece bir gün pencereyi açar. Pencereyi açtığında ne
düşünür?

A) Hava almayı
B) Kuşları seyretmeyi
C) İntihar etmeyi
D) Sevgilisine bakmayı

75) “Sol Ayağım” romanından çıkarılması gereken asıl sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Engelli insanlara fırsat verilmesi gerektiği
B) Sabrın ve gayretin engelleri aşmanın ön koşulu olduğu
C) İstenirse en güç engelin bile aşılabileceği
D) Engelli insanlara yardım edilmesi gerektiği

76) Christy’in ilk arabasının adı nedir?

A) Henry B) Slvester C) Mike D) Mona

77) Dr. Collis, beyin felci hastaları adına düzenlenen konserde nasıl bir konuşma yapıyor?

A) Beyin felci hastalığı hakkında bilgiler veriyor.
B) Beyin felci hastalarına ne gibi yardımlar yapılabileceğini anlatıyor.
C) Beyin felci hastalarının ihtiyaçlarını anlatıyor.
D) Christy Brown’un otobiyografisinin ilk bölümünü okuyor.

78) Christy Brown’ın ilk seyahatini gerçekleştirdiği, kendisi gibi birçok engelliyle beraber gittiği yer neresidir?

A) Florida
B) Roma
C) Lourdes
D) New York

79) CHRİSTY BROWN’ın en çok sevdiği yazar hangisidir?

A) Charles Dickens
B) William Shakespeare
C) Charles Kingsley
D) Stephen Hawking

80) Arkadaşlarının bir dönem Santiago’yu “Şampiyon” diye çağırmalarının nedeni nedir?

A) Beyzbol maçlarında herkesi yeniyor olması
B) Kazablanka’da bir zenciyle yaptığı bilek güreşini kazanması
C) En büyük balıkları onun yakalıyor olması
D) Köpek balığıyla girdiği mücadeleyi kazanması

81) Kitapta geçen “galanos” hangi tür balıkların bir çeşididir?

A) Yunus B) Balina C) Orkinos D) Köpek balığı

82) “Yaşlı Adam ve Deniz” isimli eserde yaşlı adamın tuttuğu balığı eve getirememesinin
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeterince büyük olmadığını düşünüp tekrar denize bırakması
B) Diğer balıkçı gemilerinin saldırısına uğrayıp balığı onlara kaptırması
C) Kayığın kenarına bağladığı balığı köpekbalıklarının yemesi
D) Diğerini tutmaya çalışırken yanlışlıkla balığı denize düşürmesi

83) Santiago’nun yardımcısı neden onun yanından ayrılıp başka balıkçılarla çalışmaya başladı?

A) Artık Santiago’dan sıkıldığı için
B) Santiago’nun ona verecek parası olmadığı için
C) Santiago uzun zamandır balık tutamadığı için
D) Diğer balıkçılar daha fazla para verdiği için

84) “Yaşlı Adam ve Deniz” kitabın ana fikri nedir?
A) İnsanları her zaman sevmemiz gerektiği
B) Balıkları avlamamız gerektiği
C) Bir başarıya ulaşmak için pes etmemiz gerektiği
D) Hayvanlarla iyi geçinmemiz gerektiği

85. Yer altı şehrindeki şahısların, isim ve meslekleriyle ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Kaya-Doktor
B) Demir-Mühendis
C) Osman Baba-Din dersi öğretmenliği
D) Nazlı-Hemşire

86) Yer altı şehrinden kaçarak Türkiye’ye gitmeye karar veren Osman Baba’nın yanındakiler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Ali, Nazlı, Celal, Sadık
B) Demir, Kaya, Nazlı, Ali
C) Selim Dede, Kaya, Nazlı, Ali
D) Celal, Ali, Nazlı, Demir

87) Aşağıdakilerden hangisi romanın sonunda meydana gelen olaylardan biri değildir?

A) Günün ilk ışıklarıyla beraber karakol komutanı Teğmen Remzi düdük seslerine koşmuştu.
B) Nöbetçi, Komutanına askerlerin arasında
hıçkırarak ağlayan, perişan kıyafetli, yüzleri gözleri kan içinde, yarı donmuş beş kişiyi gösterdi.
C) Beş kişi, yerleri eşip, karları altında
çıkardıkları ıslak toprağı yüzlerine yapıştırarak öpüyorlardı.
D) Osman Baba ile yanındakiler kıbleye dönerek
şükür namazı kılıyorlardı.

88) “Yer Altında Bir Şehir” adlı eserde olayın kahramanları niçin yanardağa çıktılar?

A) Saklanmak için
B) Su bulmak için
C) Yanardağı görmek için
D) Altın aramak için

89) Osman Baba düşman uçağını nasıl düşürmüştür?

A) Kaya parçası ile camını kırarak
B) Uçağı vurarak
C) Pilotu yaralayarak
D) Hiçbiri

90) Osman Baba ve arkadaşlarının yer altı şehrine girdiğinde neden dışarı çıkmalarına izin verilmemiştir?

A) Çalışılacak işçiye ihtiyaç olduğu için
B) Çıkış yolu olmadığı için
C) Düşmana karşı asker yetiştirmek için
D) Osman Baba ve arkadaşlarının düşmanın yerini söyleyebileceklerini düşündükleri için
91) “……………..” demelerine sebep şehirde insanı bunaltacak kadar sıcak su kaynaklarıydı.” cümlesinin başına aşağıdakilerden hangisi getirilirse kitapta bahsedilen şehrin adı olur?

A) Batıkent B) Isıkent
C) Taşkent D) Sukent

92) Osman Baba ve yanındakiler ilk olarak aşağıdakilerden hangisinin saldırısına uğramıştır?

A) Kurt B) Köpek
C) Ayı D) Kartal

93) “Bu yolun sonunda durdular. Kayaların yer yer çatlamış olduğunu gördüler. Sadık dinlenmek için duvara yaslandı.”

Bu ifadenin devamında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmiştir?

A) Kaya birden geri gitti ve mağaranın kapısı açılarak içeri girdiler.
B) Duvarı delmek için uğraştılar.
C) Herkes sırayla duvarın dibinde dinlendi.
D) Kapıyı açamayacaklarını anlayınca oradan ayrıldılar.

94) Yer altındaki şehre gelenleri on beş gün karantinada bekletmelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şehri daha iyi tanımaları için
B) Dinlenip kendilerine gelmeleri için
C) Şehrin kültürünü öğrenmeleri için
D) Dışarıdan gelen bir hastalığın şehirdeki insanlara bulaşmaması için

95) “Yer Altında Bir Şehir” kitabında anlatılanlara göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Altın para kullanırlar.
B) Yer altı şehrinin çocukları okula gitmez.
C) Çeşitli ticari faaliyetler düzenlenir.
D) Rutubetten insanların dişleri çürümektedir

96) Yer altı şehrinin sakinlerinden Selim Dede’nin oğlu Kaya, Osman Baba’nın torunu Nazlı’yı isteyince Osman Baba Kaya’ya hangi tepkiyi vermiştir?

A) Hemen düğün hazırlıklarına başlanmasını istemiştir.
B) Kararı Nazlı’ya bırakmıştır.
C) Kaya’ya çok sert cevap vermiş, onu odadan atmıştır.
D) Büyükleriyle gelmesini söylemiştir.

97) Osman Baba’nın ve yer altında yaşayan insanların burada en çok şikâyet ettikleri durum nedir?

A) Karanlık
B) Soğuk
C) Fareler, kertenkeleler
D) Rutubet

98) “Yer Altında Bir Şehir” eserinde kurulan yer altı şehrinin kuruluş amacı nedir?

A) Yeni yerler keşfetmek
B) Düşmanın eziyetinden kaçmak
C) Daha geniş yaşam alanları elde etmek
D) Düşmana savaş açmak için zaman kazanmak

DİĞER

“Oğuz Türklerinin en bilinen epik destanlarındandır. Destanın 9. yüzyıla dayandığı varsayılsa da, Türk boylarının göçmen olmalarından dolayı tam olarak bir tarih belirlemek mümkün değildir. Bu hikayeler tarih boyunca dilden dile, anlatıcıdan anlatıcıya aktarılan bir sözlü gelenek ürünüdür. Bu süreç içerisinde değişikliklere uğrayan hikayeler 16. yüzyılda yazıya geçirilmişlerdir.”

99) Paragrafta bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmancık B) Dede Korkut
C) Domaniç Dağlarının Yolcusu D) Beyaz Yele

100) Aşağıdaki eserlerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Osmancık
B) Beyaz Yele
C) Domaniç Dağlarının Yolcusu
D) Halime Kaptan

CEVAP ANAHTARI (A) KİTAPÇIĞI

1. B
2. C
3. D
4. D
5. A
6. C
7. D
8. B
9. A
10. D
11. D
12. D
13. B
14. B
15. C
16. D
17. C
18. B
19. B
20. B
21. C
22. A
23. A
24. A
25. A
26. A
27. C
28. D
29. D
30. C
31. C
32. D
33. C
34. B
35. D
36. B
37. B
38. D
39. B
40. D
41. A
42. D
43. B
44. D
45. B
46. B
47. A
48. D
49. B
50. A
51. A
52. A
53. B
54. B
55. D
56. B
57. C
58. D
59. D
60. B
61. C
62. A
63. D
64. C
65. D
66. C
67. C
68. D
69. C
70. A
71. D
72. C
73. C
74. C
75. B
76. A
77. D
78. C
79. A
80. B
81. D
82. C
83. C
84. C
85. D
86. A
87. D
88. A
89. C
90. D
91. B
92. A
93. A
94. D
95. B
96. C
97. D
98. B
99. B
100. C

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı