Bilgi Yarışması Soruları

100 Temel Eser Dedekorkut Hikayeleri Yarışma Soruları

DEDE KORKUT HİKAYELERİ

1. Dirse Han’ın oğlu “Boğaç Han”ın ismini kim vermiştir ve Boğaç Han bu ismi nasıl hak etmiştir?
A) Babası-Büyük bir boğayı devirerek.
B) Beyler-Boğa kadar güçlü olduğu için.
C) Aile büyükleri-Rüyasında boğa gördüğü için.
D) Dede Korkut- Meydanın ortasında yumrukla bir boğayı devirdiği için.

2. Dede Korkut hikayeleri hangi zamanda yaşanmıştır.
A) Milattan önce yıllarda.
B) Peygamberimizin yaşadığı döneme yakın
C) Zamanı belli değildir.
D) Osmanlı Devleti zamanında.

3. Dirse Han erkek çocuk sahibi olmak için ne yapmıştır?
A) Fakirlere yardım ederek onları doyurmuş ve giydirmiştir.
B) Dede Korkut’tan yardım istemiştir.
C) Namaz kılarak Allah’a dua etmiştir.
D) Uzun yolcuklara çıkmıştır.

4. Dirse Han namertlerin sözüyle oğluna ne yapmıştır?
A) Oğlunu idam ettirmiştir.
B) Oğlunu yanından kovmuştur.
C) Geyik avlarken oğlunu oku ile vurmuştur.
D) Annesi ile oğlunu öldürmüştür.

5. Oğuz Türklerinde doğan çocuklar nasıl isim alırlar ve isimlerini kim verir?
A) Babası-Doğar doğmaz
B) Aile büyükleri-Bir kahramanlık yaptığında.
C) Beylerden ileri gelenler-Doğar doğmaz
D) Dede Korkut- Bir kahramanlık yaptığında.

6. “Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek” hikayesinde Bamsı Beyrek’in beşik kertmesi kimdir?
A)Bay Bican Bey’in kızı
B)Oğuz beylerinden birini kızı
C)Dirse Han’ın kızı.
D)Dış beyliklerden bir kız

7. Bay Büre Bey çocuğu doğduktan sonra aşağıdakilerden hangisini ilk olarak yapmıştır?
A) Kurbanlar kesip fakirleri doyurmuştur.
B) İstanbul’a tüccarlar göndererek oğlu için hediye getirtmiştir.
C) Fakirleri giydirmiştir.
D) O günü bayram ilan etmiştir.

8. Deli Dumrul niçin bir köprü üzerinde durup her geçenden para alırmış?

A)Zengin olmak için.
B)İnsanlara kötülük yapmak için
C)Kendisinden daha yiğit biri olup olmadığını bilmek için
D)Köprü kendisinin olduğu için.

9. Allah Teala Deli Dumrul’un canını neden ve nasıl bağışlamıştır?

A)Deli Dumrul’un özrünü kabul ederek.
B)Azrail’den korkmadığını söylediği için
C)Azrail’i bir kuş misali camdan dışarıya kaçırdığı için
D)Allah’ın varlığını tanıdığı için ve kendisi yerine bir can bulacağına söz verdiği için.

10. Boğaç Han hikayesinde Boğaç Han yaralandıktan sonra yanına kim gelmiştir ve ne demiştir?

A)Hz. Hızır gelmiştir ve bu yaradan ölüm yoktur demiştir.
B)Hz. Azrail gelmiştir ve canını alacağını söylemiştir.
C)Babası gelmiş ve öleceğini söylemiştir.
D)Kötü niyetli beyler gelip Boğaç Han’ı öldürmüştür.

CEVAP ANAHTARI: D-B-A-C-D-A-B-C-D-A

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı