Meslek liseleri seminer çalışmaları

Meslek liseleri seminer çalışmaları Ortaöğretim Yönetmeliğinin “Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları” başlıklı 87 nci maddesinde: “(1) Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine kadar geçen sürelerde kadrolarının bulunduğu/görevlendirildikleri okulda mesleki çalışma yaparlar. Mesleki çalışma programı okul müdürlüğünce hazırlanır ve çalışma öncesinde yönetici ve öğretmenlere duyurulur. Bu kapsamda ... Devamını Oku »

Fareler ve insanlar Özeti

Eser Hakkında: Yazar, bu eserini Burns’un, “İnsanlar ve farelerhiçbir zaman hayellerini gerçekleştiremezler.” sözünden yola çıkarak kaleme almıştır. Yalnız in­sanların hayatını etkileyici bir biçimde anlatan Fareler ve İnsanlar, John Steinbeck‘in en ünlü ve çok okunan romanlarından biridir, insan ilişkileri, dostluk duy­gularını ele alışı yönüyle oldukça güzel bir eserdir. Özellikle, ırk ayrı­mına da dikkat çekmesi bakımından oldukça önemlidir. Fareler ve insanlar Özeti George ve Lennie ... Devamını Oku »

Yaprak Dökümü Özeti

Yaprak Dökümü (Reşat Nuri Güntekin) Konu Gelir düzeyinin üzerinde bir yaşam sürdürmek isteyen bir ailenin dağılışıdır. Özet Ali Rıza Bey, şair ruhlu, içine kapanık, kendi hâlinde dürüst bir insandır. Prensipleri kendi prensipleriyle bağdaşmayan insanlarla çalışmak istemediği için şirketteki memuriyetinden istifa eder; Üsküdar’daki evine çekilir. Ali Rıza Beyin, Şevket isminde bir oğlu ile Fikret, Neclâ, Leylâ ve Ayşe adında dört kızı ... Devamını Oku »

CUMHURİYET DÖNEMİ ROMAN-HİKAYE-DENEME TESTİ (100 Soru)

1-Fehim Bey Ve Biz adlı romanıyla tanınan, sade dille yazan, eserlerinin konusu genelde İstanbul ve İstanbul’un geçmişidir. Boğaziçi Mehtapları, Çamlıcadaki Eniştemiz adlarında eserleri vardır. Yukarıda hakkında bilgi verilen yazarımız kimdir? A) Falih Rıfkı Atay B) Halikarnas Balıkçısı C) Cengiz Dağcı D) Abdulhak Şinasi Hisar E) Ziya Osman Saba 2-İlk kadın romancımız kimdir? A) Halide Edip Adıvar B) Fatma Aliye Hanım ... Devamını Oku »

11.sınıf Türk Edebiyatı 2.dönem 3.yazılı soruları

1.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatının özellikleri arasında yer almaz? A)      Bu dönemde aruz vezni bırakılmış, hece vezni kullanılmaya başlanmıştır. B)       Daha çok bireysel konular işlenmiştir. C)       Beyit hâkimiyeti kırılmış anlam bütüne yayılmıştır. D)      Süslü ve söz sanatlarıyla dolu bir anlatım görülür. E)       Batı’dan sone ve terza-rima gibi nazım biçimleri alınmıştır. 2. Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal’ ait değildir? A)      Eski Şiirin ... Devamını Oku »

12.sınıf Coğrafya 2.dönem 3.yazılı soruları

12.sınıf Coğrafya 2.dönem 3.yazılı soruları 1) Günümüzde biyolojik çeşitliliğin azalmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Nüfus yoğunluğunun artması B) Yerleşim alanlarının genişlemesi C) Bilimsel araştırmaların hızlanması D) Gen teknolojisiyle ilgili gelişmelerin artması E) Türlerin ticari değerinin olması nedeniyle tüketimlerinin aşırı derecede artması 2) Aşağıdaki uygulamalardan hangisi, bir bölgedeki hava kirliliğinin azaltılmasına fazla katkı sağlamaz? A) Toplu taşımanın yaygınlaştırılması B) Fabrikaların bacalarına filtre ... Devamını Oku »

12.sınıf Dil ve Anlatım 2.dönem 3.yazılı soruları

12.sınıf  Dil ve Anlatım 2.dönem 3.yazılı soruları 1.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi karşısındaki sanatçıya ait değildir? A) Dokuzuncuncu Hariciye Koğuşu – Peyami Safa B) Semaver – Sait Faik Abasıyanık C) Vassaf Bey- Memduh Şevket Esendal D) Fahim Bey ve Biz – Abdülhak Şinasi Hisar E) Beş Şehir – Ahmet Kutsi Tecer 2.……, Milli Edebiyatçıların gerçekten uzak, duygusal memleketçilik anlayışlarına karşı olarak ortaya ... Devamını Oku »